O původu názvů západočeských měst

30. duben 2004

V názvu Mariánských Lázní je zase patrná souvislost s pannou Marií. Lázně byly založeny na počátku 19. století a původně jsou zmiňovány jako lázně Úšovské. Velmi brzy však byly přejmenovány na Mariánské Lázně podle toho, že u jednoho z minerálních pramenů byl umístěn obrázek panny Marie jako výraz vděčnosti zbožných nemocných, kteří se uzdravili.

Stejně tak si u Františkových Lázní uvědomujeme, že jde o název asi podle zakladatele. Původní název osady, místa, kde vyvěrala kyselka, byl německý - Sauerbrunn - "kyselý pramen". Františkovy Lázně jsou připomínány od poloviny 19. století. Jméno vzniká překladem z němčiny - a inkriminovaným Františkem je rakouský císař František I., který lázně navštívil po napoleonských válkách a moderně řečeno zde sponzoroval výstavbu kostela.

Na druhém konci regionu jako zajímavé vypadá jméno Rokycany. Reprezentují tzv. jméno obyvatelské, jsou odvozeny obyvatelskou příponou -any od podstatného jména rokyta-vrba, jde o ves lidí žijících u rokyt nebo v rokytí. Jedná se o častý typ místního jména vzniklý podle okolního nebo charakteristického porostu. Rokycany jsou např. i na Slovensku a stejně - tedy porostem, jsou motivována i jména jako Rokytná, Rokytnice nebo Vrbany, od jiných stromů odvozujeme např. Lipany nebo Olšany.

A uděláme-li velký skok, jsou zajímavé Domažlice. Lidový výklad praví, že jde o osadu lidí majících doma lžíce - tedy žlíce. lingvistický pohled je jiný. Domažlice - jsou osadou lidí Domažilových, pojmenování bylo odvozeno z osobního staročeského jména Domažil. Jde o frekventovaný typ tvoření - od osobního nebo obyvatelského jména se vytvořený tvar 4. pádu množného čísla začne užívat jako jméno místní. Stejného původu jsou Čechy - místo osídlené lidmi Čechovými nebo třeba i Horažďovice - osada lidí Gorazdových.

Klatovy zase mají jméno podle polohy. Základem pojmenování je staročeské jméno klát s významem špalek, pařez. Stará podoba jména zněla Klatov a označovala ves, osadu na mýtině, později toto jméno přešlo asi vlivem analogie k typu pomnožných jmen a byla vytvořena podoba Klatovy.

Ještě připmeňme Horšovský Týn. Slovo týn označovalo stavbu obehnaná hradbou a do slovanských jazyků bylo převzato z jazyků germánských - mimochodem proto najdeme souvislost s takovými slovy jako je německé Zaun - plot nebo anglické town - město. V Čechách máme mnoho Týnů i Týnců, a tak je bylo nutné rozlišit pomocí přívlastků. Takže horšovský vyjadřuje příslušnost k k hospodářství v Horšově.

autor: Helena Chýlová
Spustit audio