Oboru Srdíčko obývá na 120 kusů zvěře a právě se rodí další

21. červen 2020

Kousek od bývalého hraničního přechodu Železná na území chráněné krajinné oblasti Český les najdeme oboru Srdíčko. Železná byla obec, v které v roce 1939 žilo 1625 obyvatel. Po odsunu německého obyvatelstva a vzniku hraničního pásma obec zanikla, zbořen byl zámek i kostel. Bývalý zámecký park byl po roce 2000 upraven a nazván Parkem smíření, na místě zámečku je dnes altánek s fontánou. Zde je také vstup do obory.

V současné době jsou v oboře daňci, mufloni a jeleni sika Dybowského – ty jsou vyšlechtěni z jelenů sika evropských a japonských. Jsou podobní, jen větší,“ vysvětlil správce obory Zdeněk Sloup.

Obora má 160 hektarů, obehnaných asi šesti kilometry plotu

Obora má 160 hektarů, obehnaných asi šesti kilometry plotu. Je tady dohromady asi 120 kusů zvěře. „Nemůžu to říct teď v současné době úplně přesně, protože se právě rodí mláďata, jak daňků, tak jelenů. Dáváme jim klid, budeme je počítat až tak za měsíc,“ doplnil Zdeněk Sloup.

„Pokud návštěvníci přijedou, doporučoval bych a žádal, aby se drželi vytyčené trasy, která je vyznačena jako turistickou značkou. Pokud toto budou dodržovat, nebude problém. Zvířata se budou lidem vyhýbat,“ řekl správce.

Přelézat plot povoleno

Terén obory je značně členitý od nadmořské výšky 510 metrů (Železenský rybník) do nadmořské výšky 560 metrů, kde se nachází vyhlídka Srdíčko. Podle ní dostala obora své jméno. Obora je tvořena jednak pastvinami, ale i lesními porosty různého stáří. Součástí obory jsou i vodní plochy - zmiňovaný Železenský rybník o výměře 8,6 hektarů, oborou protéká také Železenský potok.

Do obory se vstoupí vrátky a na nich najdeme řád, jak se chovat. Zvířata se nekrmí, psi musí být na vodítku a lidé by měli být potichu. Jsou místa, kde návštěvník musí přelézt plot. „Pokud chtějí jít lidé na delší trasu na Zvon nebo do Bělé, tak na druhé straně obory najdou tzv. přelézák. Po schůdcích vyjdou nahoru a pak zase dolů, klidně i s kolem,“ popsal správce obory Srdíčko Zdeněk Sloup.

autoři: Martina Sihelská , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň