Pahorky obrostlé barvínkem: zde stávala tvrz Mydlná

16. březen 2021

Pozůstatky tvrze Mydlná se nacházejí mezi Kornaticemi a Mirošovem na Rokycansku v přírodním parku Kamínky, na okraji přírodní rezervace Zvoníčkovna. Místo je součástí naučné stezky F. X. France a ať už se sem vydáte v jakémkoli ročním období, najdete tady také významný ukazatel někdejších lidských sídel – celoročně zelenou rostlinku s názvem barvínek menší, která na jaře kvete modrofialovými květy.

„Tvrz pochází z 15. století, přičemž se udržela někdy do 16. století. K tvrzi patřila i malá středověká ves. Dnes tady najdeme pouhé zbořeniště,“ uvedl ředitel Muzea Středních Brd ve Strašicích Martin Lang, který dále pokračoval popisem někdejší tvrze: „Vidíme dva sídelní pahorky. Větší pahorek, na který se díváme, je ta tvrz samotná a na druhé straně tady stojíme na takovém drobném návršíčku, to byl zřejmě hospodářský dvůr nebo hospodářské příslušenství. Tvrz byla obehnána vodním příkopem a byla patrová, kdy první nadzemní patro bylo vystavěno z kamene. Když se na něj podíváme, jedná se jednoznačně o místní buližníky, kterých je tady všude dostatek.“

Druhé patro pak mělo být podle Langa zděné a dodnes můžeme v rozvalinách tvrze nalézt pozůstatky starých pálených cihel. „Z toho poznáme, že to nebylo sídlo chudáka. Bydleli tady zemani, kteří byli původně královskými many,“ sdělil ředitel muzea. Tvrz zanikla pravděpodobně požárem, a s ní i celá vesnice. „Z té doby tady po lesích mezi Mirošovem a Šťáhlavy nalezneme celou řadu takovýchto opuštěných drobných středověkých vsí, které zanikly. Říká se, že většinou to nebylo z válečných důvodů, ale z důvodu hladomoru, který tenkrát udeřil,“ řekl Lang.

Barvínek odhaluje někdejší lidskou přítomnost

„Když se rozhlédneme, tak vidíme všude po lese takové zelené ostrůvky poměrně hustého nízkého porostu. Je to barvínek menší a jedná se o bylinu, která nám signalizuje přítomnost lidského života, který už dnes neexistuje. Kdekoliv spatříme takovéto velké porosty barvínku, tak si můžeme být v podstatě jisti, že tam stála nějaká usedlost. Je to synantrop, ten prostě žil společně s lidmi na zahrádkách a v okolí domů. Barvínek kvete odstínem modré a když přijdete na jaře, tak před sebou uvidíte krásný modrý koberec,“ popsal Martin Lang.

Vzdálenost od Plzně: cca 28 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio