Piercing je v češtině relativně nový, ale už dost rozšířený a známý výraz

23. červen 2021

Piercing je zdobení částí těla různými náušnicemi, kroužky a jinými šperky. Tyto ozdoby se vkládají do otvorů, které je pro ten účel potřeba na těle vytvořit, prostě propíchnout.

Asi nikoho nepřekvapí, že výraz piercing byl převzatý z angličtiny. V ní je piercing podstatné jméno odvozené od slovesa pierce, které nese právě význam “propíchnout”. Takže překlad anglického slova piercing i význam stejného přejatého slova v češtině by se dal vystihnout jako “propíchnutí, propichování”.

Z jazykového hlediska je na piercingu zajímavé, jak se v češtině vžívá. Už mnohokrát jsme v jazykovém koutku mluvili o různých přejatých slovech, která procházejí procesem počeštění, a proto se v češtině používají hned v několika variantních podobách. Ani piercing v tom není výjimkou. Podle vyhledávek v korpusu SYN v8 je zdaleka nejčastější zapisovat v našem prostředí toto slovo v původní anglické podobě, tedy piercing.

Na pomyslném druhém místě najdeme podobu piersing, ale i ta je za tou původní anglickou daleko daleko vzadu. Úplně ojedinělé jsou pak podoby pírsink a pírsing nebo také pírcing. Celkově se dá říct, že všechny podoby, které jsme zmínili na tom druhém místě, jsou zároveň vlastně okrajové, tzn. užívané velmi zřídka.

Nejbezpečnější je držet se anglické podoby

Piercing jakožto podoba nejčastější nebude působit rušivě. Ale ani ta není úplně bez úskalí. Zkuste si dosadit správný tvar do věty výstřední dívka si libuje v tetováních a …? Piercingách? Piercinzích? Nebo dokonce piercingech?

Mužská neživotná jména zakončená v 1. pádě před koncovkou na -g mají ve spisovné češtině v 6. p. mn. č. koncovku -ích, proto pro oficiálnější, spisovné texty zvolte raději podobu piercinzích, která je ostatně na rozdíl od těch dalších zmíněných podob i doložena ve zmíněném korpusu, i když jen několika málo výskyty.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio