Pijete nečaj?

2. listopad 2010

Pijete „nečaj“? Aneb není čaj jako čaj. Tímto podivným úvodem se dostáváme ke slovu, které používají znalci čajů a které ale laikům připadá podivné. Kde se vlastně můžeme nejčastěji setkat s výrazem „nečaj“?

0:00
/
0:00

Slovo nečaj se nejčastěji používá ve specializovaných prodejných čajů, dnes velmi populárních. No a v jazykové poradně se naopak setkáváme s dotazy, jestli je takové slovo vůbec správné a jestli je ho vůbec zapotřebí apod.

Ještě než se ke správnosti dostaneme, mohl byste vysvětlit, co „nečaj“ vlastně znamená?

Výrazem nečaj označují znalci všechno, co čaj připomíná, ale co ve skutečnosti není vyrobeno z listů čajovníku. Odborně řečeno jde o „rostlinné nápoje čajového typu“, tedy např. o různé ovocné čaje.

Najdeme „nečaj“ např. ve slovnících?

Bohužel nenajdeme, najdeme pouze definici čaje a ta říká, že čaj je „odvar z čajovníku i z jiných sušených rostlin“. Slovem čaj tedy v češtině můžeme označit cokoliv, co čaj připomíná, avšak nepochází přímo z čajovníku. To ostatně platí i pro jiní jazyky, nejen pro češtinu. Všimněte si, že i angličtina a němčina užívá označení, kterému v češtině odpovídá spojení ovocný čaj. V žádném českém slovníku ale nenajdeme výraz, který by označoval pouze a výhradně odvar z jiných rostlin než z čajovníku, takže je logické, že odborníci, kteří se čajem zabývají, potřebují oba typy nápojů rozlišit. Tady si dovolím vyslovit domněnku, že nějaký zavedený termín pro nečaj nemají ani jiné jazyky, jinak by v dnešním globálním světě byl pravděpodobně do češtiny přejat.

Jak byste tedy výraz „nečaj“ zhodnotil? Je vhodný? Výstižný?

Výraz nečaj se mi jeví jako výraz řekněme profesní. Asi by působil nezvykle v běžné komunikaci. Např. na návštěvě by se asi nesetkalo s pochopením, kdybychom hostitele požádali o nečaj a ne o ovocný čaj. Ale např. v prostředí čajoven, specializovaných prodejen a vůbec prostředí, kde se o čaji mluví obšírněji a zasvěceněji, bychom patrně výraz nečaj pochopili a snadno přijali. Pojmenování dané skutečnosti prostým vytvořením záporu není nijak závadné. Z logického hlediska je nečaj prostě „to ostatní“, vyjmeme-li čaj. Zároveň je asi jasné, že rozlišení čaje a nečaje není vždy důsledně nutné, ale je příhodné jen v některých kontextech a prostředích. Nadále nemusíme mít strach z užívání takových označení, jako je ovocný čaj.

autoři: Květa Bodollová , Martin Prošek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...