Plzeň přeskupila ve městě nádoby na biologický odpad. Hnědé popelnice jsou nově především na sídlištích

13. únor 2018
Kontejner na zahradní odpad

Město totiž spustilo takzvanou optimalizaci svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů. V praxi to znamená, že Plzeň je rozdělená na dvě zóny. V jedné hnědé popelnice dál budou a ve druhé ne. Svoz BIO odpadu tam bude fungovat jinak.

„Hnědé nádoby jsme se snažili dát tam, kde do nich občané skutečně dávají odpad, který tam patří. To znamená zbytky z kuchyní. Jsou u paneláků, bytovek a v centru města. Zároveň jsme se snažili, aby byl systém v celém městě stejný, protože například Doubravka neměla vůbec nádobový sběr. To znamená, že místní občané z paneláků neměli kam BIO odpad dávat,“ vysvětlil Jan Šneberk z městské firmy Čistá Plzeň. Ta v Plzni zajišťuje svoz odpadu. Město jí zadalo, aby sběr bioodpadu zefektivnila.

Hnědé popelnice zmizely z takzvané zelené zóny. „To jsou více méně periferie, okrajové obvody a všechny domy, které mají předzahrádky nebo vlastní zahrady,“ doplnil Šneberk.

Nový systém předpokládá, že majitelé domů se zahradou si s BIO odpadem poradí snáz než lidé z paneláků. To ale někteří lidé odmítají, protože pokud na zahradě nic nepěstují, nemá pro ně zřizování kompostéru smysl. Do hnědých popelnic navíc sypali posekanou trávu. Podle Jana Šneberka z Čisté Plzně ale tráva do nádob na BIO odpad nepatří: „Není to k tomu určeno, protože nádoba není schopná to konstrukčně vládnout. Pokud máte zahradu, tak byste si to měli, jako vlastník pozemku, řešit jinou formou.“

Proti odstranění hnědých nádob se bouří například lidé z Plzně-Bílé Hory

Posekanou trávu, větve a jiný objemný bioodpad můžou lidé odkládat ve sběrném dvoře nebo na sběrných místech, ve vegetačním období přistaví svozová firma do lokalit se zahrádkami vždy na vymezený čas velkokapacitní kontejnery.

To ale spolu s dalšími obyvateli kritizuje například předseda Spolku Bílá Hora Jan Kolomičenko. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby hnědé nádoby zůstaly na svých místech, a navíc by je doplnily velkoobjemové kontejnery. Domnívá se, že když se zaběhnutý režim zruší, lidé začnou hledat nějaká náhradní řešení. Buď vyhodí biologický odpad do komunálního odpadu anebo budou vznikat černé skládky.

Lidé ze Spolku Bílá Hora poslali nesouhlasný dopis plzeňskému magistrátu i místní radnici a žádají úřady, aby nový systém svozu BIO odpadu ještě zvážily.

  • Aktuální dění
  • Zpráva