Pozůstatky cisterciáckého kláštera vrostlé do současné zástavby, to je Klášter u Nepomuku

27. březen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Klášter u Nepomuku

Obec Klášter leží přibližně 2 km od města Nepomuk na jižním Plzeňsku. Název zůstal obci po původním cisterciáckém klášteře, který se tady v minulosti nacházel. Tento klášter patřil ve své době k nejvýznamnějším v Čechách.

Na pozůstatky někdejšího kláštera přímo navazuje venkovská zástavba

Do dnešních dnů se z původního cisterciáckého kláštera zachovaly jen drobné pozůstatky a místy části zdiva, které mnohdy plynule přecházejí do současné venkovské zástavby. Klášter byl založen z německého Ebrachu někdy kolem roku 1145. „Před námi je nejdominantnější stavba tohoto prostoru, tedy pozůstatky románské budovy. Dnes to vypadá jako jakási brána, původně to byl zřejmě buď hostinský dům, možná třeba i palác krále, protože tento klášter založili Přemyslovci, a nebo to byl dům opata, to se přesně neví,“ uvedl památkář Pavel Kroupa.

A že se nejednalo o ledajaký klášter, svědčí i fakt, že v průběhu 13. století byl jedním z největších a nejbohatších klášterů v Čechách: „Patřilo mu celé střední a horní povodí řeky Úslavy, spadala pod něj městečka Blovice, Nepomuk a Plánice, zhruba 80 vesnic a 10 dvorů,“ jmenoval Kroupa.

Místo bylo tak, jako mnoho dalších řeholních domů, silně poničeno během husitských válek, konkrétně 25. dubna roku 1420. Nicméně vypálení kláštera ještě neznamenalo jeho definitivní konec. Ten se datuje až do druhé poloviny 16. století, kdy zde následně vznikla vesnice Klášter. „Páni ze Šternberka usadili velmi rychle v klášterních ruinách různé sedláky z okolí, zřejmě proto, aby zabránili restituci klášterního majetku a obnovení kláštera, protože celé, v té době už zelenohorské panství, se rozkládalo na někdejších majetcích tohoto jednoho z největších klášterů v Čechách,“ řekl památkář.

„Rozloha cisterciáckého kláštera včetně všech hospodářských provozů, klášterní zahrady a tak dále, kopírovala dnešní rozlohu vsi Klášter,“ doplnil Pavel Kroupa. Krom pozůstatků samotného kláštera zde najdeme také kapli (někdy označovanou za kostel) sv. Markéty. Ta byla v polovině 19. století přestavěna z původní starší kaple, která se nacházela před branami kláštera. Kaple se pyšní portálem, jenž je považován za jeden z prvních gotických portálů v Čechách.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio