Přívůně, omlékovat nebo kakamita. To jsou okazionalismy

13. září 2023

Slovo užité v jedné z reklam na šampony vyvolává mnohé emoce. Někomu se líbí a začíná je užívat, jiní je zatracují. Máme je přijmout, máme je užívat, nebo odsoudit?

Postoj k novému slovu je vždy na nás, na uživatelích jazyka. Ale než tento postoj zaujmeme, měli bychom mít na zřeteli, že se jedná o slovo užité v reklamním jazyce. A co je cílem reklamy? Zaujmout nás do té míry, abychom si inzerovaný výrobek zakoupili.

Nutnost zaujmout, vytvořit efektivní reklamu není snadná a kreativci se snaží ovlivnit nejen náš rozum, ale také působit na naše emoce. A jedním z dynamických prostředků užívaných v jazyce reklamy jsou nově utvářená slova, tzv. neologismy, především ale příležitostná pojmenování, tzv. okazionalismy, vzniklá právě pro danou reklamu a daný reklamní produkt. A tak vznikají slova jako přívůně, u něhož pravděpodobnou inspirací bylo slovo příchuť. Nebo si můžeme omlékovat – asi podle sloves typu osladit – nejmenované sušenky a v reklamě na dětské plenky vzniká kakamita místo kalamity. Tato slova jsou promyšleně a záměrně utvořená s větším či menším úspěchem, ale snaží se v reklamě zaujmout. Reklamy jsou na tvorbu neologismů ideální příležitostí, kdy firmy mohou otestovat, jak se mezi společností daný tvar rozšíří, případně zda bude vyvolávat rozporuplné reakce.

A my jako spotřebitelé si musíme uvědomit, že pokud nás slovo pozitivně či negativně zaujalo, reklama už částečně dosáhla svého.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio