Proč nedávat účtenky do kompostu? I na zahradě myslete na své zdraví

3. květen 2017

Na jaře se lidé ve větší míře začínají věnovat práci na zahradě. I při této činnosti je přitom dobré omezit zdravotní rizika na minimum a chovat se šetrně také k přírodě. Zahrádkáře přitom v této oblasti zajímá řada témat – od dešťové vody stékající po azbestové střeše až po materiál zahradní hadice.

Patří termopapír do kompostu?

Termopapíry, na které se běžně tisknou různé jízdenky, účty z obchodu nebo stvrzenky z bankomatů, obsahují problematické chemikálie. Jedná se například o bisfenol A, který patří mezi látky schopné narušovat hormonální systém. V Evropské unii byl proto zařazen na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy. Tyto látky mohou v kompostu přetrvávat, a proto termopapíry do kompostu nepatří.

Jaké nádoby použít na zachycování dešťové vody?

Se stoupajícími cenami pitné vody se lidé častěji vracejí k dříve běžné praxi zalévání zahrady zachycenou dešťovou vodou. To lze doporučit jak z pohledu lidského zdraví, tak z pohledu ochrany životního prostředí. Časté dotazy se týkají nádob, do kterých je vhodné dešťovou vodu zadržovat. V současné době není problém si vhodné nádoby i o velikém objemu zakoupit ve specializovaných obchodech pro kutily a zahrádkáře.

Pokud chcete ušetřit, je možné využít i různé barely a obaly, které byly určeny pro suroviny v potravinářství. Ale rozhodně byste se měli vyhnout nádobám původně určeným pro různé průmyslové tekutiny nebo u kterých nevíte, co bylo jejich obsahem.

Jak nebezpečný je azbest na střeše zahradní chatky?

Dotazy se opakovaně týkají i střešních krytin, které obsahují azbest a které často najdeme na různých zahradních chatkách, kůlnách nebo přístřešcích. Podle provedených měření je azbest ze střešních krytin vymýván jen v nepatné míře, takže použití zachycené dešťové vody z takové střechy by nemělo představovat problém.

Jiná situace ale nastává v případě, kdy se chystáte do střechy nebo jiného materiálu obsahujícího azbest zasahovat. Nikdy byste neměli azbestovou střešní krytinu brousit, řezat, lámat, vrtat nebo rozbíjet. Při takovém zacházení se uvolňují nesmírně tenká azbestová vlákna, která pronikají hluboko do plic, kde mohou přetrvávat desítky let a následně způsobovat zhoubná onemocnění jako rakovina plic nebo mezoteliom.

Jak se chránit při použití pesticidů?

Vždy si buďte vědomi toho, že jde o chemické látky, které jsou určeny k tomu, aby zabíjely jiné živé tvory. Ačkoli se hledají pesticidy, které by co nejméně škodily člověku, nikdy nemáme stoprocentní jistotu, že nemohu nějakým způsobem ohrožovat lidské zdraví.

Pokud si myslíte, že se na zahradě bez pesticidů neobejdete, vždy při jejich aplikaci používejte předepsané ochranné pomůcky. Nikdy byste během práce s pesticidy neměli jíst, pít ani kouřit. Místo, kde jste pesticid použili, je dobré označit a v ideálním případě na něj po určitou dobu omezit přístup jak domácím zvířatům, tak lidem. Mimořádnou pozornost věnujte tomu, aby se k pesticidům nedostaly dětí. Velice opatrné by měly být také ženy, které jsou těhotné nebo početí dítěte plánují.

Co můžeme na zahrádce spálit v otevřeném ohni?

Legálně je možné spálit na otevřených ohništích nebo v zahradních krbech pouze dřevěné uhlí, suché dřevo nebo jiný suchý rostlinný materiál. Zakázáno je naopak pálení barevných novin a časopisů, plastů, gumy, zbytků různých chemikálií nebo chemicky ošetřeného dřeva, jako jsou například natřené okenní rámy nebo dřevotříska. Pálit se také nemá vlhký zahradní materiál. V každém případě musí být u otevřeného ohně přítomna osoba starší 18 let a místo pálení se nesmí ponechat bez dozoru.

Materiál ze zahrady je vhodnější místo spalování raději využít. Opadané listí, stará tráva nebo další organické materiály ze zahrady jsou vynikajícím zdrojem živin. Využít organické zbytky ze zahrady můžete na vlastním kompostu. Pokud nevíte, jak si kompost zřídit, najdete vše potřebné na internetové stránce kompostuj.cz

Mohou zahradní hadice na vodu obsahovat nebezpečné ftaláty?

Ftaláty jsou skupinou chemických látek, které se používají převážně jako změkčovadla při výrobě plastů, zejména PVC. Pokud máte zahradní hadici z PVC, může obsahovat i ftaláty, které se z ní mohou uvolňovat do vody, kterou kropíte své květiny, ovoce, zeleninu nebo trávníky.

U některých ftalátů byly prokázány schopnosti poškozovat játra a ledviny. Řada ftalátů je řazena mezi tzv. endokrinní disruptory, tedy látky schopné narušovat hormonální systém. Některé z ftalátů mohou narušovat reprodukcí, a proto je Evropská unie zařadila na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy. K dispozici jsou dnes zahradní hadice, které jsou vyrobeny z jiných materiálů než PVC a které ftaláty neobsahují.

Spustit audio