Původ názvu Stupno hledejte ve hmoždíři

18. březen 2024

Odpovídámě na posluchačský dotaz, jak vznikl název Stupno. Stupno je obec v okrese Rokycany, původně bylo obcí samostatnou, dnes je jednou z pěti součástí obce Břasy.

O obci Stupno existuje první zmínka z poloviny 12. století a pro většinou z nás je místo známé hlavně díky hrobce rodu Šternberků, která je na místním hřbitově. Stupno se původně jmenovalo Stúpa, později se název vyvinul do podoby Stupná a postupně se ustálil na dnešní podobě Stupno. Název pravděpodobně souvisí se slovem stúpa/stoupa s významem stoupa, hmoždíř, nádoba na roztloukání nějakého materiálu. Stupná je přídavným jménem a má význam se stoupami, stoupovitý. Podoba Stupno pak vzniká jako zpodstatnělé přídavné jméno středního rodu.

Stupno je v současnosti součástí Břas

Název obce Břasy vznikl je odvozen od rostliny vřesu, lidově nazývaného břasa nebo břasy. Původně název obce označoval místo porostlé vřesem, to, co označuje dnešní vřesoviště. Pravděpodobně jde o název motivovaný původním pomístním jménem. Změna souhlásky v v b je charakteristická pro oblast jihozápadočeského dialektu, najdeme ji i v dalších slovech, např. pabouk nebo pobříslo, břes. A další změna je depalatalizace hlásky e po ř na a. Jedná se tedy o vlastní jméno místní motivované porostem, které zachovává dialektickou podobu.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio