Seminář by potřebovali i rodiče

4. prosinec 2008
Publicistika

Každý rodič, který má ještě děti školou povinné, se už jistě setkal nebo alespoň slyšel o celé řadě problémů souvisejících s chováním žáků. Ať už jde o ničení majetku, neomluvenou absenci či jiné způsoby porušování školního řádu. Těmto negativním jevům byl v minulých dnech věnován v Chebu seminář určený pro učitele nazvaný Právní vědomí ve školní praxi. V následujícím komentáři se k této akci vrací Lubomír Stejskal.

Seminář pořádalo Občanské sdružení Společně k bezpečí spolu s chebskou Pedagogicko-psychologickou poradnou. Určen byl pro učitele základních a středních škol z celého Karlovarského kraje. Přítomní kantoři se na něm dozvěděli ledacos užitečného. Například to, jaké má škola ve vztahu k rodičům možnosti vymáhat škody způsobené jejich dětmi. Poučné také bylo vyjasnění kompetencí při řešení škod - tedy co ještě může škola vyšetřit sama a co už je povinna předat policii. Další námět se týkal takzvaného skrytého záškoláctví. V semináři bylo vymezeno, jaké důvody uváděné pro omluvu je možné akceptovat a co už omluvit nelze. Tato záležitost se nejvíce týká oblíbených a hojně používaných rodinných důvodů: je to pojem natolik vágní, že jím lze omluvit žákovu nepřítomnost ve škole kdykoliv se to jemu nebo rodině hodí.

Logo

Netřeba dodávat, že v této otázce leží velký díl odpovědnosti nikoli na škole, ale na rodičích. A nejen proto, že školní řád je právní normou každé školy, přičemž platí: co do něj škola zahrne, to jsou rodiče povinni respektovat. Takto se vyjádřila Petra Spieglová z Pedagogicko-psychologické poradny v Chebu. K jejím slovům musíme dodat, že v zájmu vytvoření dobré atmosféry v našich školách je nutné, aby kromě řeči paragrafů existovala také dobrá vůle a zájem na obou stranách. Učitelé by jistě měli věnovat větší pozornost tomu, co se ve škole děje zejména o přestávkách a před zahájením vyučování. Rodiče by si zase měli víc všímat chování svých dětí a nepodléhat sebeklamu, že špatní jsou pouze žáci těch druhých. Potkáme-li několik desítek metrů před budovou základní školy chlapce a dívky, kteří cestou na vyučování bez obav kouří, pak musíme konstatovat, že zde něco v nepořádku. A položit nepříjemnou otázku: opravdu jste si jisti, že tu cigaretu nesvíralo mezi prsty vaše dítě? Podobný dotaz bychom mohli vztáhnout i na případy nikdy nevyšetřeného školního vandalismu nebo hrubého chování mezi žáky.

Logo

Občas vzniká dojem, jako by se důležitá vazba mezi školou a domovem začala rozpadat. Což samozřejmě vůbec neznamená, že všichni rodiče jsou ve vztahu ke škole a chování svých dětí lhostejní. Mnohdy si spíše neví rady, když hledají odpověď na otázku, zda není lepší vést dítě ke tvrdosti a jisté bezohlednosti, protože mají pocit, že upřednostněním slušnosti postaví žáka do role slabocha, vůči němuž si všichni všechno dovolí. Toto je aktuálně jeden z největších problémů, jež souvisejí nejen se školstvím, ale se stavem naší společnosti vůbec. Čím dříve začneme pracovat na jeho řešení, tím lépe pro všechny.

autor: Lubomír Stejskal
Spustit audio