Slovo hlava má v češtině celkem 14 významů

16. říjen 2023

I slova, která používáme denně, mohou být zajímavá, když na ně zaměříme pozornost. Například odkud se vzalo a co všechno znamená slovo „hlava“?

Slovo „hlava“ je velice staré a všeslovanské, to znamená, že ho najdeme v různých podobách i v dalších slovanských jazycích. Podle Slovníku spisovné češtiny je hlava „horní, popř. přední, řidčeji též centrální část těla živočichů (u lidí a u opic kulovitého tvaru), v níž jsou uložena nervová centra a počátek zažívací roury, popř. důležitá čidla (oči a jiné)“. Možná si řeknete, proč definice připomíná, že u lidí a opic má hlava kulovitý tvar nebo že jsou na ní důležitá čidla, ale právě tyhle vlastnosti hlavy jsou důležité. Slovo „hlava“ má totiž mnoho významů, Slovník spisovné češtiny jich uvádí celkem čtrnáct. Všechny tyto významy spolu souvisejí a ta souvislost vychází právě z tvaru hlavy nebo jejích funkcí. Jedná se tedy o přenos významů na základě metafory nebo metonymie. Říkáme, že slovo „hlava“ je slovem polysémním, tedy vícevýznamovým neboli mnohoznačným.

Hlava rodiny, pracovat hlavou nebo název románu Josepha Hellera Hlava XXII. To jsou krásné příklady užití slova hlava v různých významech. Kromě názvu pro část těla je dalším významem hlava jako „základna myšlení“, třeba ve slovním spojení „mít chytrou hlavu“, žáci někdy říkají, že jim něco „vrtá v hlavě“ nebo že mají „blbou hlavu na češtinu“. Jiný význam je „rozum, moudrost“, např. ve spojení „kam jsi dal hlavu?“. Dále je to „vůle nebo umíněnost“, třeba ve spojení „má svou hlavu“.

Když řekneme "nemám hlavu na nové jazyky“, pak jsme použili slovo hlava ve smyslu „paměť, schopnost učit se“, podobně jako ve rčení „to mi hlava nebere“, tedy „tomu nerozumím“.

Spotřeba cukru na hlavu

To je slovo „hlava“ použité ve významu „jednotlivec nebo osoba“. Dále je to někdo, kdo vede nebo řídí, například „hlava státu“. A pak jsou věci, které připomínají hlavu svým tvarem, třeba „hlava houby nebo hřebíku“. Hlava také označuje místo, kam obvykle „pokládáme hlavu“ třeba „hlava postele“.

A zmiňovaná Hlava XXII? Slovo hlava se používá k označení částí dokumentů, podobně jako třeba paragraf. Hlava má zkrátka mnoho zajímavých významů, zdaleka jsme nepřipomněli všechny.

autoři: Stanislav Jurík , Růžena Písková
Spustit audio