Střed Evropy máme všichni na dosah, tedy spíše na došlap. Najdeme ho v lese na českoněmecké hranici

26. červenec 2023

Jestlipak víte, kde se nachází střed Evropy? Tak úplně přesně ho definovat nemůžeme. Podle pramenů je těch středů Evropy dokonce několik, a to i v naší republice. A my vás k jednomu z nich zavedeme. Nachází se na česko-německé hranici v Českém lese nedaleko hory Dyleň na rozhraní tachovského a chebského okresu u obce Vysoká. Když tam přijdete, obklopí vás nejen okolní panenská příroda, ale i zvláštní energie.

Místo uprostřed lesa poznáte hned. Kromě označení Střed Evropy v českém i německém jazyce, uvidíte na místě kámen s letopočty, informační tabuli a také stůl se žulovou deskou, do které je vytesaná mapa.

A jak právě tohle místo přišlo k označení střed Evropy? Podle několika překladů z němčiny do češtiny, došlo možná i k mýlce. Každé měření je totiž jiné. Záleží na tom, co je považováno za nejjižnější, nejsevernější, nejvýchodnější a nejzápadnější bod Evropy. Například, zda se do toho počítá i vodní plocha.

Každopádně se ví, že v roce 1865 nechala Evropu zaměřit rakousko-uherská astronomicko-trigonometrická komise a od té doby je tento bod evidován jako Střed Evropy. Dnes se ale badatelé přiklánějí k názoru, že tehdy šlo spíš o zaměření pouze střední Evropy.

Vytesaná mapa v desce stolu

Kámen s letopočtem tuto událost připomíná. Ve skutečnosti jde o repliku původního kamene, který kdysi stál na vrcholu hory Dyleň, ale v poválečném období zmizel. Německá strana pak nechala zhotovit nový podle původního originálu. Ten usadila v roce 1985 na místo, kde stojí dodnes.

Najdete ho jednoduše. Autem dojedete do obce Vysoká (Stará Voda), odkud pokračujete pěšky k vrcholu Dyleň. Tam se napojíte na značenou cestu, která vás dovede na česko-německou hranici. Tak najdete nejen Střed Evropy, ale o kus dál také hraniční znak z roku 1844 nebo základy bývalé chaty pod Dylení, kterou postavil německý alpský spolek v roce 1926. Ta byla po druhé světové válce stržena a místo obsazeno armádou a pohraniční stráží.

Nedaleko středu Evropy je také granátový pramen
Spustit audio