Tříkrálový nápis

8. leden 2024

V povánočním období se opakovaně setkáváme s dotazy, co znamenají písmena K, M, B a znaménka plus v tříkrálovém nápisu. Běžně rozšířené přesvědčení vykládá písmena jako iniciály jmen tří králů, v češtině Kašpar, Melichar a Baltazar.

V bibli se jména králů nevyskytují, mluví se pouze o mudrcích či mázích od východu, není uveden ani jejich počet. Postupně byl svátek Zjevení Páně spojen hlavně v lidovém prostředí se třemi králi a objevila se také – poprvé ve 12. století – jejich jména. Jsou symbolická, měla připomínat tři důležitá centra starověkého východu. Kašpar je jméno orientálního původu, Melichar pochází z hebrejštiny a Baltazar z babylónštiny. Část badatelů vykládá nápis C+M+B jako latinské požehnání Christis mansionem benedicat, tedy ať Kristus požehná tento příbytek nebo Pán ať žehná tomuto domu. Pak naše „plus“ představují křížky.

Slovo tříkrálový se stalo od konce minulého století opět stabilní součástí našeho jazyka: objevuje se tříkrálová voda, tedy svěcená na Tři krále, tříkrálový průvod, pořádají se tříkrálové turnaje apod. Předtím žilo slovo především v názvu Shakespearovy komedie Večer tříkrálový.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio