Učňovské školství se stále potýká s nedostatkem žáků

27. listopad 2012

Střední odborné školy a učiliště se stále potýkají s nedostatkem žáků. V Plzeňském kraji se sice najdou školy, které mají kapacitu naplněnou, ale většinou to tak není. A to přesto, že propagace učňovského školství nabrala v poslední letech na obrátkách.

Je to problém například Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Sušici, což potvrdil zástupce ředitele pro praktické vyučování Jiří Houtke, který ale zároveň dodává, že některé firmy už pochopily nutnost postarat se o svůj dorost.

Stejně tak už je některým rodičům jasné, že není nutné lpět na tom, aby měl jejich potomek vystudované gymnázium nebo jinou střední školu s maturitou, přestože tomu jeho prospěch úplně neodpovídá, a že i řemeslo může zajistit kvalitní budoucnost.


Mnozí ředitelé středních odborných škol a učilišť očekávali, že větší zájem žáků přinese zavedení státních maturit. Podle Karla Sudy, ředitele Střední školy v Horní Bříze, se to ale neprojevilo. Přílivu žáků by mohla v případě Horní Břízy pomoci takzvaná sektorová dohoda. Je to dohoda mezi několika ministerstvy, třemi kraji, třemi školami, svazy podnikatelů a dvaceti významnými zaměstnavateli. Cílem je zvýšit zájem o obory keramika a porcelán.


Zajímavou možnost nabídne v příštím školním roce svým žákům také Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni. Účastní se experimentu, do kterého je v republice zapojeno pět škol a týká se jen oboru mechanik elektrotechnik. Žáci budou mít možnost udělat si jak výuční list tak maturitu.

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni nabízí také možnost jednoletého studia lidem, kteří se chtějí vyučit elektrikářem. Zájem je veliký. Ve dvou třídách v současnosti studuje 60 lidí mezi 22 až 60 roky.

autor: kos
Spustit audio