Výročí Josefa Františka Smetany

7. březen 2011
Publicistika

Jednou z významných osobností plzeňských je Smetana. Tentokrát nemyslíme skladatele Bedřicha, ale jeho příbuzného Josefa Františka. Právě 11. března si připomeneme 210 let od jeho narození. Této osobnosti si všímá ve svém příspěvku Eva Klausnerová.


Slavný Bedřich Smetana sice žil nějaký čas v Plzni, ale Smetanovy sady jeho památku nepřipomínají. Jde o jiného Smetanu, jehož socha v nadživotní velikosti stojí před budovou Studijní a vědecké knihovny v Plzni. Na její pamětní desce je napsáno: „Josef František Smetana, lidumil a učitel národa. Narodil se 11. března 1801, zemřel 18. února 1861.“ Od jeho smrti tedy uplynulo 150 let.


Tento osvícený premonstrát působil v tepelském Filozofickém ústavu, který v budově dnešní knihovny připravoval mládež ke studiu na vysoké škole. Měl široké vědomosti, byl absolventem teologické fakulty, ale také složil doktorát z filozofie a zkoušky z matematiky a fyziky. Navíc byl otevřený a vstřícný novým vědeckým poznatkům i rodícím se občanským ideálům. Bohumil Polan o něm napsal, že daleko předstihl svou dobu a šel životem se vztyčenou hlavou svobodného světoobčana.


Smetana se ve 30. a 40. letech 19. století stal hybnou duší české plzeňské společnosti soustředěné ve spolku Slovanská Lípa. Jejím cílem bylo kultivovat veřejný život. Přednášel v nedělní škole pro dělnický dorost, založil veřejnou knihovnu na Lochotíně, spolupracoval s Palackým a Šafaříkem a také se staral o studium svého bratrance Bedřicha Smetany. Roku 1849 vypracoval první Status města Plzně. Pro jeho pedagogickou činnost pak byly důležité i jeho publikace, z nichž nejvýznamnější je Silozpyt neboli fyzika, dále Astronomie a Příběhy světa. Jsou to první učebnice, které vysvětlují přírodní zákonitosti v češtině.


Právě ve své učitelské praxi Smetana poznával, jakou překážkou při získávání znalostí je pro české děti výuka pouze v němčině. Žáci se učili látku mechanicky memorovat, aniž by jí rozuměli a toto znevýhodnění si přenášeli i na vyšší školní stupně. Smetana velmi pracoval na tom, aby v českých školách byl povolen český vyučovací jazyk. Chtěl zvyšovat naši vzdělanost, čemuž se úřady často urputně bránily. „Zavírati se prý mají brány vzdělání“ napsal Smetana, „aby církev i stát v nebezpečenství neupadly. Prý, kdo málo zná, spokojen bývá a nežádá změny. Při bližším pohledu ale seznáváme něco jiného. Nevzdělaný člověk, čeho nezná, toho si vážiti nemůže. Vnitřní přesvědčení mu chybí a musí být doháněn k plnění povinností mečem a holí. Sám práva neznaje, často je hozen do rukou nesvědomitých kramářů a u nich všechnu víru ve spravedlnost ztrácí.“ Teprve roku 1848 se i jeho zásluhou podařilo, že ve školách směla zaznít i čeština.

Kniha - ilustrační foto


Po potlačení revoluce r. 1848 byla Slovanská Lípa zakázaná a Smetana nesměl učit, ani veřejně působit. Přátelé ho opouštěli a lidé se ho báli na ulici pozdravit. On však zůstal věrný svým zásadám a svědomí a nikdy se nepodřídil politickému tlaku.


Po 11 letech bachovský absolutismus skončil a Plzeň se vzepjala k novému rozkvětu. Smetana byl rehabilitován a vrátil se do školy i k veřejné práci. Bohužel, už mu nezbývalo mnoho dní. Zemřel za necelé dva roky.


Pohřební průvod na Mikulášský hřbitov se stal manifestací obyvatel města. V listopadu 1874 pak mu byla v sadech před Filozofickým ústavem odhalena socha, aby tohoto mimořádného Plzeňana připomínala i budoucím pokolením.

autor: Eva Klausnerová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.