Zde měl vyrůst český Manchester

11. srpen 2020

Kraj krále železnic, tak dnes můžeme nazývat oblast na Podbrdsku, kde v minulosti „vládl“ železnicím Bethel Henry baron von Strousberg. Jak to všechno bylo a které obce do tohoto kraje spadaly? Na to se Tomáše Makaje ptala redaktorka Kateřina Dobrovolná.

Bethel Henry baron von Strousberg se narodil roku 1823 v Prusku a zemřel roku 1884 v Berlíně. Rodným jménem se jmenoval Baruch, ale později si jméno poangličtil na Bethel. V roce 1868 koupil panství Zbiroh, Mirošov a Osek. Strousberg prohlásil, že z oblasti mezi Rokycany, Strašicemi a Zbirohem vytvoří „český Manchester“ založený na těžbě železa, čili celé město pro zaměstnance jeho závodů. Tím pádem na Podbrdsku začaly vyrůstat ocelárny, slévárny, válcovny a byla zahájena také stavba nové železnice Mirošov – Dobřív – Strašice – Těně – Olešná – Kařez s odbočkou do Kařízku a dále do Františkova.

Velké vize

Strousberg to vše budoval s vizí, že z Podbrdska bude zásobovat Evropu kolejnicemi, lokomotivami a vagóny. Podnikání se ale nedařilo. Staré pece nestíhaly vyrábět tolik různorodého zboží a v železné rudě se vyskytl fosfor. Do toho všeho přišel státní krach. Po baronu von Strousbergovi tak v kraji nezbylo nic než dluhy. Tedy skoro nic…

Pozůstatky po králi železnic

V kraji jsou dodnes pro všímavé oči patrné pozůstatky činnosti krále železnic. Například u obce Strašice je pozůstatek drážního tělesa se zbořeništěm strážního domku na kraji zahrady místní hájovny.

Stopy po pražcích nalezneme za obcí Těně na svazích vrchu Hromovky a Kopanin. U obce Olešná narazíme na část železnice v novostavbách směrem na Zaječov, kde je dnes umístěna informační tabule s kolejemi a vozíkem.

Zajímavý je pak zachovalý most z pískovcových kvádrů, který se klene přes stávající železnici Plzeň–Praha, kam se můžete vydat od bývalé restaurace U Tří sudů.

Co dalšího navštívit

Obec Olešná, kde se reportáž natáčela především, je starobylou obcí se zajímavou ukázkou lidové architektury na návsi. Nejznámější je pravděpodobně Novákův statek z roku 1788. Zachována zůstala hlavní budova, ale také budovy hospodářské.

Jivinská hora se dvěma vrcholky také stojí za povšimnutí. Zdejší Zvířátkov, což je jakási miniaturní zoo, zase jistě ocení ti nejmenší.

Vzdálenost z Plzně je přibližně 40 kilometrů.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio