Ze slovníku mládeže: chillovat a flexit

2. únor 2021

Věnujme pozornost dvěma slovesům ze slovníku dnešních mladých lidí a dětí. Měli bychom jim rozumět, pokud chceme rozumět tomu, o čem mládež mluví.

Sloveso chillovat vychází z anglického výrazu chill překládaného do češtiny jako chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. Přeneseně pak v obou jazycích slovo znamená také klid, relaxaci, odpočinek. V elektronickém archivu Neomat zachycujícím nová slova najdeme chillovat s třemi doklady z let 2014 a 2019. Takže chce-li vaše dítě nebo vnouče chillovat, chce odpočívat, relaxovat, čeká jej pohodička a klídek.

Flexit pravděpodobně pochází z amerického slangového výrazu to flex s významem okázalé předvádění, my starší bychom asi řekli machrování nebo frajeřina. V češtině zatím žije především na sociálních sítích nebo ve slovnících mluvy mládeže na internetu. Objevuje se ve dvou významech: 1. chlubit se drahým značkovým oblečením a snažit se tak udělat na někoho dojem, 2. nic nedělat, tzv. se flákat.

autoři: Helena Chýlová , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...