Advokáti dobře znají znovuoživené slovo palmáre

16. květen 2022

Palmáre označuje peněžní částku, určenou jako odměna advokátovi za zastupování a právní služby. Jedná se o slovo, které je znovuoživené zhruba v posledních třiceti letech, frekventovaně se užívalo hlavně v období první republiky.

Palmáre souvisí s označením palmy. Pojmenování pochází z latiny a můžeme se setkat se dvěma výklady původu slova. První spojuje slovo s latinským slovem dlaň a palmáre by pak bylo platbou na dlaň, tedy do ruky, lépe řečeno na ruku. Tento výklad podporuje zjištění, že již starým Římanům list palmy připomínal otevřenou dlaň a podle toho tento strom pojmenovali.

Druhý význam také souvisí s palmou, ale přeneseně

Známe rčení palma vítězství, tak přeneseně, ten, kdo zvítězil, ji získal. Pokud si vzpomenete na Velikonoce, tak Květná neděle se latinsky označuje Palmarum, neboť při vjezdu Krista do Jeruzaléma jej obyvatelé vítali palmovými listy. Tento zvyk byl rozšířen i při triumfech ve starém Římě. S vítězstvím spojuje palmáre ve svém etymologickém slovníku např. Jiří Rejzek.

Slovo zapisujeme s dlouhým á ve druhé slabice, je nesklonné a ojediněle se můžeme setkat i s podobou v mužském rodě – palmár.

autor: Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio