Azbest zabíjí. Varování lékařů dlouho nikdo neposlouchal

7. únor 2017

Řadu let ho mnozí považovali doslova za zázračný kámen. Hlavně pro svou ohnivzdornost se stal azbest součástí továren, automobilů nebo lodí. Postupně pronikl také do škol, kancelářských nebo obytných budov. Přitom je velmi nebezpečný a v lidském těle dokáže napáchat nedozírné škody i desítky let po vdechnutí.

Časovaná bomba v plicích

Dlouhá a tenká vlákénka azbestu se při vdechnutí mohou dostávat hluboko do plic, až do plicních sklípků. Zákeřnost azbestu spočívá v tom, že vlákna jsou tak malá, že jsou pouhým okem neviditelná. Protože nezapáchají, naše smysly nás před nimi nevarují.

Navíc, bezprostředně po vdechnutí vlákna, nezpůsobují žádné zdravotní problémy. V lidském těle se ale nerozkládají a zůstávají v něm jako tikající časovaná bomba, která může vybuchnout třeba až za 20 nebo 30 let po vdechnutí.


Azbest je minerál ze skupiny silikátů, který se v přírodě vyskytuje v různých formách. Mezi tzv. serpentinity patří „bílý azbest“ neboli chryzolit. Mezi tzv. amfiboly patří „modrý azbest“ neboli krocidolit a „hnědý azbest“ neboli amozit. Pro azbest je typické, že se vyskytuje ve formě tenkých dlouhých vláken, která mají tendenci se podélně štěpit. Azbestová vlákna jsou lehká a při tom pevná a ohebná, odolávají vysokým teplotám, působení kyselin i zásad. Azbest se dobře opracovává a má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Proto našel široké využití v mnoho oborech lidské činnosti.

Částečky azbestu v těle vyvolávají místní reakci, která může vést ke vzniku velmi vážných až smrtelných onemocnění. Může vzniknout zjizvení plic, kterému se říká azbestóza, rakovina plic nebo mezoteliom, což je velice zhoubný nádor pleury, tedy hladké membrány, kterou jsou plíce obaleny.

Azbest a cigarety? Smrtící kombinace

Nejvíce ohroženi jsou lidé, kteří s azbestem pracovali přímo v továrnách na jeho zpracování, ale i stavební dělníci, pokrývači, topiči, elektrikáři, hasiči apod. Riziko rakoviny plic se dramaticky zvyšuje u kuřáků, kteří byli vystaveni azbestu. Mají asi 50krát až 90krát větší šanci, že onemocní rakovinou plic, ve srovnání s lidmi, kteří nekouřili a s azbestem nepřišli do styku.

Od izolace až po záclony. Průmysl si azbest oblíbil

Azbest se začal v průmyslovém měřítku používat už v druhé polovině 19. století a jeho spotřeba rostla až do 80. let 20. století. Azbest se používal jako tepelná izolace a žáruvzdorná ochrana. Ve formě azbestocementů se z něj vyráběly například vodovodní a odpadní roury, obklady, střešní krytiny, obaly elektrických vedení, nádrže na chemikálie nebo elektrické rozvaděče.

Východoněmecký Palác republiky

Další skupinou použití byly tzv. třecí produkty, například obložení automobilových spojek nebo brzdové destičky pro automobily a železniční vozidla. Z tzv. azbestových papírů se vyráběly třeba podložky pro elektrické spotřebiče, izolace teplovodu nebo průmyslové nápojové filtry. Z azbestových vláken se vyráběl také speciální žáruvzdorný textil nebo žáruvzdorné záclony.


Do Česka, resp. Československa, se azbest dovážel z Ruska, Kanady, Jižní Afriky a z Kypru a zpracovával se v mnoha podnicích na řadě míst. Azbestové cementové závody měly své výrobny např. v Berouně a v Hranicích. Eternitové závody sídlily v Šumperku, podnik Stavební izolace v Praze. Ale azbest zpracovávaly také podniky Azbestos ve Zvěřínku, Krkonošské papírny v Hostinném, Dehtochema v Bělé pod Bezdězem nebo Severočeské dřevařské závody v Černousích.

Včasná varování, pozdní poučení. Byznys vítězil

První doložené varování před nebezpečím azbestu pro zdraví pochází už z roku 1898 od britské inspektorky Lucy Deanové. Ta upozornila na nemoci dýchacího ústrojí a plic u dělníků, kteří s azbestem pracovali.

V roce 1906 bylo ve Francii popsáno úmrtí desítek dělnic pracujících s azbestovými textiliemi. O pět let později byla popsána škodlivost azbestu u pokusných zvířat. V následujících desetiletích se hromadily další a další studie o škodlivosti azbestu.

V roce 1955 přinesli odborníci první důkazy o jeho rakovinotvornosti. Zpracování azbestu ale bylo už tak ziskovým odvětvím, že veškerá varování byla ignorována. Teprve v 80. letech 20. století začaly první země azbest zakazovat. Průkopníky byly v tomto ohledu Norsko, Švédsko a Švýcarsko. Později je následovalo Rakousko, Finsko a Holandsko a poté i další země.

Co na to Češi?

První omezení používání azbestu přišlo v roce 1984. Tehdejší hlavní hygienik téměř 30 let po prvních důkazech uznal azbest za karcinogen a zakázal ho používat alespoň ve formě nástřiku. Nicméně ještě po dobu více než 10 let u nás pokračovala masová výrobu zboží z azbestu a azbestocementu. Teprve v roce 1997 byla výroba azbestových materiálů v Česku ukončena.

Logo

Počet nemocných kulminuje

S důsledky používání azbestu se celá Evropa potýká dodnes. Vzhledem k jeho dlouhodobému působení totiž ještě stále roste počet onemocnění rakovinou u lidí, který byli azbestu vystaveni. Teprve po roce 2020 by měly počty nemocných začít klesat.

Co můžete dělat vy aneb Rady k nezaplacení
• Máte-li v domácnosti výrobky obsahující azbest, zabraňte jejich poškozování například otěrem, nárazy a podobně
• U materiálů obsahujících azbest v žádném případě neprovádějte zásahy nebo úpravy jako broušení, kartáčování, řezání nebo vrtání
• Neodborným zásahem do materiálů s obsahem azbestu můžete na dlouhou dobu zamořit svůj dům nebo pracoviště azbestovým prachem. Stejně tak můžete zamořit i své oblečení
• Pro stavební úpravy, které by se týkaly částí domu obsahujících azbest (např. obklady, příčky, střešní krytina) využijte služeb firmy, která je na práci s azbestem speciálně vybavena a má s ní zkušenost
• Pamatujte, že materiál obsahující azbest je nebezpečný odpad a nesmí se míchat s jiným stavebním odpadem
Adresář Krajských hygienických stanic

Spustit audio