Co všechno může být cyklo?

13. červen 2022

Češi jsou národem cyklistů. Proto je v dnešním jazyce velmi frekventovaná část slov cyklo-, která se objevuje v řadě souvislostí.

Osoba, která provází cyklisty se nazývá cykloprůvodce a mohla by to být i cykloprůvodkyně. Akademický slovník současné češtiny ale uvádí i druhý význam slova cykloprůvodce: turistická příručka pro cyklisty. A tím se dostáváme k tomu, jak cyklistika obohacuje náš slovník. Můžeme se dnes při cykloturistice setkat s cyklobusem, cyklovlakem, cyklopointem, jako správní cykloturisté a cykloturistky jezdíme na cyklovýlety, na cyklojízdy a cyklovyjížďky a jsme členy cykloklubu. V cykloprodejně si koupíme cyklopočítač a můžeme vyrazit na cyklostezku. Až si budeme potřebovat odpočinout, dáme bicykl do cyklostojanu.

Slovo samostatné

Slovo postupně zdomácňuje a začleňuje se do gramatického systému našeho jazyka, ve kterém může být částí slov nebo slovem samým. Tomu odpovídá i zápis dohromady, nebo zvlášť. Můžeme se setkat s vyjádřeními jako: jeli jsme 50 km cyklo, pak jde o příslovce, nebo třeba cyklo hudebníci či cyklo kurýr, pak by se jednalo o přídavné jméno.

autor: Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...