Dávejte pozor, do čeho balíte svačinu. V barevných ubrouscích mohou být karcinogeny

7. únor 2018

V posledních letech se spotřebitelé poměrně často dotazují na bezpečnost plastových obalů na potraviny a na chemické látky, které se z nich případně mohou uvolňovat. Poněkud ve stínu zájmu spotřebitelů přitom stojí jiné typy obalů, třeba papírové. Odborníci ale zjišťují, že bychom měli věnovat pozornost i potištěným papírovým sáčkům na potraviny nebo ubrouskům, do kterých možná balíte svačinu sobě do práce nebo dětem do školy.

V Evropské unii existuje už poměrně dlouho regulace, která se týká materiálů přicházejících do styku s potravinami. Tato regulace se týká například kuchyňského nádobí, ale také třeba obalu na potraviny z plastů, kovů, papíru a dalších materiálů. Nicméně s tím, jak se vyvíjí potravinářský průmysl i vědecké poznání, je v zájmu ochrany spotřebitelů a jejich zdraví zapotřebí, aby se měnila i regulace v této oblasti.

Podle odborníků se dnes používá jako součást tiskařských barev asi 5 tisíc různých chemických látek. Bohužel u 90% z nich existují jenom omezená toxikologická data, a proto podle expertů z německého Federálního institutu pro hodnocení rizik není možné v současné době komplexně vyhodnotit zdravotní rizika, která vyplývají z používání tiskařských barev na potisk materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami.

Barevný ubrousek

Evropský test barevných papírových ubrousků

Studie Společného výzkumného střediska Evropské komise z roku 2016 analyzovala uvolňování vybraných problematických chemikálií z 93 barevných papírových ubrousků zakoupených v různých evropských zemích. Vědci se přitom soustředili na sledování 36 toxikologicky relevantních primárních aromatických aminů (PAA) a na jejich uvolňování.

Primární aromatické aminy (PAA) – infobox

Do potravin se tyto látky uvolňují pravděpodobně proto, že se používají jako součást tzv. azobarviv, která slouží k barvení plastů nebo jako ingredience některých tiskařských barev. Z hlediska rizik pro zdraví se v minulosti ukázalo, že primární aromatické aminy mohou představovat problém, pokud se uvolňují z nylonového nádobí. Řada z těchto látek patří mezi alergeny či karcinogeny nebo jsou podezřelé z toho, že by mohly rakovinu vyvolávat.

Karcinogeny v překvapivě vysokém množství

V případě téměř poloviny testovaných ubrousků (42 vzorků) odborníci zjistili, že uvolňovaly minimálně jednu chemickou látku ze skupiny primárních aromatických aminů. Znepokojivou skutečností je, že více polovina detekovaných PPA je považována za toxické, případně je Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) nebo legislativa Evropské unie vyhodnotily jako karcinogenní nebo pravděpodobně karcinogenní pro člověka. Nejčastěji se ve vysokých koncentracích z ubrousků uvolňoval anilín. Méně často se uvolňovaly látky jako o-toluidin, o-anilisidin, 2,4-dimethylanilín nebo 4-aminoazobenzen.


Anilín je klasifikován jako látka toxická, podezřelá z rakovinotvorných účinků (karcinogen) a z vlivů na genetickou informaci (mutagen). Může také vyvolávat alergickou reakci.

Špatnou zprávou je, že se tyto chemikálie uvolňovaly z některých výrobků v překvapivě vysokém množství. V případě sedmi testovaných ubrousků se uvolnilo více primárních aromatických aminů, než je přípustná koncentrace povolená pro migraci těchto látek z plastových obalů. Ta činí 10 mikrogramů na kilogram potravin. Osm sledovaných chemikálií klasifikovaných Evropskou unií jako karcinogeny bylo nalezeno v koncentracích vyšších než 2 mikrogramy na kilogram.

Pozor na žlutou, oranžovou a červenou

To je koncentrace, kterou německý Federální institut pro hodnocení rizik (BfR) doporučil jako migrační limit. Tato hodnota je v Německu také určující při návrhu legislativy, která se týká tiskařských barviv v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami.

Zajímavou informací pro spotřebitele je to, že nejvyšší hodnoty uvolňovaných chemikálií laboratorní testy nalezly ve žlutých, oranžových, červených a vícebarevných ubrouscích.

Evropská regulace se teprve chystá

V současné době neexistuje jednotná evropská legislativa v této oblasti a není stanoven žádný závazný limit pro uvolňování primárních aromatických aminů z tiskařských barev v papírových ubrouscích, sáčcích nebo jiných materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Nicméně v Evropě v současné době probíhá diskuse nad modernizací regulace v oblasti materiálů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. A do budoucna budeme mít patrně i limit, který se týká potisku papírových obalů na potraviny.

Co můžete udělat vy aneb Rady k nezaplacení
  • Nepoužívejte barevně potištěné ubrousky k balení potravin, jako jsou například koláče nebo obložené housky.
  • Vyhněte se také potištěným papírovým sáčkům na potraviny, zejména pokud byly použity žluté, oranžové nebo červené inkousty.
  • Rozhodně k balení potravin nepoužívejte staré noviny, časopisy nebo reklamní letáky.
Spustit audio