Dceřinná, nebo dceřiná společnost

7. červen 2011

Opět dnes odpovídáme na dotazy posluchačů. Posluchačka se ptá, jak správně psát přídavné jméno dceřiný – s jedním, nebo dvěma n?

Zrovna včera jsem viděla v televizi graf, v němž bylo slovo dceřiný ve spojení dceřiná společnost zapsáno s dvěma n, což je špatně. Dceřiný se píše s jedním n. Snad zde více mohou pochybovat o správnosti psaní s jedním n starší posluchači, dříve se opravdu psalo slovo dceřiná se dvěma n. Od vydání Pravidel českého pravopisu v roce 1957 je však přípustná jen podoba dceřiný s jedním n a toto pravidlo platí stále.

Takže s jedním n – dceřiná společnost i dceřiná buňka – není zde rozdíl ve významu, vždy píšeme slovo dceřiná s jedním n.

Ano a snad můžeme připomenout, že slovo dceřiný je v češtině poměrně nové, ještě v polovině 19. století se v daném významu užívala podoba dcerský, např. Josef Jungman ve svém slovníku uvádí spojení dcerské právo. O tom, že pravopisná podoba slova dceřiný je opravdu živým problémem, živou neznalostí, nás může přesvědčit nahlédnutí do Českého národního korpusu, v němž je zaznamenána náležitá pravopisná podoba 50x a nenáležitá – s dvěma n – se zde vyskytuje 27x.

Mohli bychom připomenout ještě několik slov, v nichž o psaní jednoho nebo dvou n pochybujeme.

V této souvislosti bych se zmínila o tradičních pravopisně problémových jevech jako je psaní slova raný, dále havraní, skleněný a vinen. Slovo raný označuje něco brzkého, časného, první stádium vývoje, např. raný feudalismus, rané brambory. Raný nesouvisí s ránem, proto píšeme jedno n. Přídavná jména odvozená od názvů zvířat se odvozují koncovkou -í, proto ve slovech havraní, jelení, mufloní píšeme jedno n. Skleněný je odvozeno příponou -ěný, také píšeme s jedním n. Zapisujeme sice vinna, vinno se dvěma n, ale u vinen je kvůli výslovnosti mezi obě n vloženo -e-, stejně jako třeba u šťastný – šťasten.

Takže slova raný, havraní, skleněný a vinen zapisujeme s jedním n.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.