Dům čp. 30 v Nepomuku vám připomene staré časy

18. říjen 2020

Na tento krásně dochovaný dům narazíte v Zelenodolské ulici v Nepomuku, která se nachází v těsné blízkosti náměstí Augustina Němejce. Domek čp. 30 je kulturní památkou, jejíž majitelé jsou soukromníci. Obdivovat budovu je tak možné, až na několik výjimek, pouze zvenčí.

„Objekt představuje zajímavý a velmi autenticky dochovaný příklad drobnější zástavby města Nepomuk z raného novověku, a to byl ten důvod, proč se stal památkou,“ popsal domek památkář Pavel Kroupa. Stavba vystřídala několik majitelů, až do požáru roku 1714. Z doby po požáru pravděpodobně pochází jádro současné stavby.

Z prvků, které se dochovaly do dnešních dní, patří například prostor mezi průjezdem a světnicí, kde se dochovala roubená stěna, dále se nám zachovala vrata do průjezdu, která pocházejí z 30. let 19. století. „Dům má i zajímavou konstrukci krovu, je tam takzvaná středová vaznice, lidově nazývaná „na kobylu“, přes kterou jsou ale už přehozené mladší krokve,“ uvedl Kroupa. Z průjezdu do světnice také vedou dveře s tepanými barokními závěsy, nachází se zde krásná prkenná podlaha a dochovaná černá kuchyně.

Citlivá obnova

Podle Pavla Kroupy současný majitel přistupuje k obnově památky velmi citlivě: „Pokud možno vše se tady repasuje a celý ten dvoreček za domem dýchá vyloženě takovou tou maloměstskou atmosférou, která nám připomene staré časy začátku 20. století.“ Památkář dále uvádí, že majitel plánuje také například obnovu kamen ve světnici. Domek bývá příležitostně přístupný veřejnosti, a to kupříkladu během akce Otvíráme Nepomuk!, kdy se v rodišti sv. Jana Nepomuckého otevírají návštěvníkům i jinak běžně nepřístupné památky.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio