Elitex Kdyně

13. červen 2011
 Ondřej Mazanec, prokurista a produktový manažer společnosti ELITEX machinery
0:00
/
0:00

Textilní stroje pro celý východní blok vyráběl v druhé polovině minulého století kdyňský podnik Elitex. Po změně politických poměrů musel hledat novinky pro rozšíření svého výrobního programu.

Strojírenský podnik vznikl na základech místní přádelny, jejíž historie sahá až do druhé poloviny 17. století, kdy byla ve Kdyni založena německým podnikatelem první manufaktura v Čechách. Výroba se úspěšně rozvíjela a před 1.světovou válkou měla přádelna až 3000 zaměstanaců. Problémy nastaly až po 2.světové válce. Přádelny se potýkaly s nedostatkem náhradních dílů ke svým strojům. „Ty pocházely ze Západu, což byla v té době pro nás zapovězená zóna,“ uvádí pozdější vedoucí konstrukce a ředitel továrny Vladimír Krejčí.

Opravy anglických, německých, francouzských či švýcarských strojů se staly velkým problémem. V údržbářské dílně přádelen vlny vzklíčila myšlenka, že by se náhradní díly mohly vyrábět právě tam. V roce 1950 byla založena technická skupina, na jejímž základě byl počátkem roku 1952 založen podnik Kdyňské strojírny. Prvním ředitelem se stal Jaroslav Holub, který byl od počátku hlavním nositelem myšlenky na rozvíjení strojírenské svépomoci.

Výroba náhradních dílů byla složitá. V textilních strojích bylo na 70 tisíc druhů součástek. Každý náhradní díl bylo třeba nakreslit podle původních dílů. Často to bylo velmi složité, protože díly byly mechanicky poškozené, opotřebované nebo teplem zdeformované.

Na konci 50.let, kdy se podnik dostal po přímou podřízenost ministerstva všeobecného strojírenství a tím pádem k lepšímu přístupu k investičním finančním prostředkům, byla vystavěna nová hala, vznikly závody v Nepomuku a Domažlicích. Součástí podniku bylo i učiliště, které až v roce 1982 přešlo do působnosti ministerstva školství.


Revoluční technologií pro výrobu náhradních dílů a poté i kompletních strojů byla metoda přesného lití oceli pomocí vytavitelného voskového modelu. Nedostatek potřebných zařízení způsoboval v počátcích éry přesného lití nemalé problémy. To vedlo k vývoji vlastní technologie a konstrukce původního výrobního zařízení. Vzhledem k potřebám zbrojního průmyslu komunistického režimu se v počátcích vyráběly menší odlitky především pro střelné zbraně - pistole, pušky, samopaly. O něco později se zvyšováním výrobních kapacit a zkušeností zaměstnanců vznikl potenciál pro zahájení výroby vlastních textilních strojů.
V roce 1954 Elitex vyrábí plisovací stroj, o pět let později se nosným programem firmy stává prstencový dopřádací stroj, který je sedmnáct metrů dlouhý a skládá se z 53 tisíc dílů. Ovšem největší úspěchy sbíral jiný stroj…

Vladimir Krejči:
V roce 1963 byl do výroby zaveden proplétací stroj Arachne na výrobu netkaných textilií, který nejvíce proslavil jméno podniku, protože byl ve výrobním programu 30 let průběžně inovován a vyvážen do 40 zemí pěti kontinentů.

Rok na to získal tento stroj zlatou medaili na veletrhu v Brně a pracovníci, kteří se podíleli na jeho zavádění do výroby dostali státní vyznamenání.

Vladimir Krejči:
„Na principu proplétání Arachne vyvinul akademický malíř František Šlegl novou metodu tvorby nástěnných tapiserií, takzvaný Aradekor. Ateliér pro tvorbu Aradekoru byl součástí podniku, po privatizaci byl ale z podniku vyčleněn.

Významným předělem v historii firmy se stalo uzavření kooperační smlouvy na výrobu dvouzákrutových skacích strojů.

Vladimir Krejči:
Na výrobu těchto strojů byla v roce 1969 uzavřena kooperační smlouva s německou firmou Volkmans Grefen, která je v tomto oboru světovou špičkou. Tato kooperační spolupráce nám umožnila seznamovat se se západní úrovní výroby již od roku 1969.“

…..říká bývalý vedoucí konstrukce a v 80.letech ředitel podniku Vladimír Krejčí.

Spolupráce vyvrcholila v roce 1986 uzavřením licenční smlouvy. Ta měla teritoriální omezení, takže se stroje mohly prodávat pouze do zemí východního bloku.

Po sametové revoluci se podnik ocitl v hluboké krizi, protože se rozpadl východní blok a s ním tak skončila směnitelnost jediného platidla – rublu. Tehdejší výrobky nebylo možno prodat na světových trzích, neboť byly zaostalé a nekonkurenceschopné. Řešením byla urychlená privatizace a příchod soukromého vlastníka. Na konci roku 93 vzniká společnost Elitex Machinery, která si stanovila budoucí výrobní program. Jedním z nich byl vývoj a výroba vlastního textilního stroje ETS. Další část výroby se věnovala produkci pro automobilový průmysl, především lisování plechů a výrobu nářadí. Společnost je nyní moderně technologicky vybavená a její činnost je zaměřena na přesnou výrobu strojů, konstrukci i výrobu lisovacího nářadí, obrábění, svařování a lakování.

Ondřej Mazanec
Od roku 2009 se společnost koncentruje téměř výhradně na zahraniční zakázky Švýcarsko, Německo, Finsko, Francie, atd. Zatímco v minulých letech činil podíl exportu cca 70 % z celkového objemu tržeb, nyní je podíl exportu téměř stoprocentní.

….říká prokurista a produktový manažer firmy Elitex Machinery Ondřej Mazanec.

V současné době se v Elitexu vyrábí zařízení pro výrobu papírového kartonu a krabic, obráběcích strojů pro dřevozpracující průmysl a skací stroj ETS, který je vlastním výrobkem společnosti. Jak je vidět, Elitex je jedna z firem, která přežila i těžká období a na svou bohatou historii úspěšně navázala.Zobrazit místo Elitex Kdyně na větší mapě
Spustit audio
autor: Josef Babor