Florista a květinář

Florista (ilustrační foto)
Florista (ilustrační foto)

Víte, kdo je to „florista“ a jak se liší od „květináře“? Společné je jim prý to, že oba jsou schopni vytvořit vskutku obdivuhodné estetické květinové výtvory.

Že obě slova nejsou významově úplně stejná, se dá vytušit už z prvních zběžných vyhledávek. Existuje totiž Svaz květinářů a floristů České republiky a z jeho názvu můžeme vytušit, že pokud by květinář a florista byla libovolně zaměnitelná slova, nebyla by v názvu uvedena obě. Kromě toho je na webové stránce svazu jasně rozlišena sekce květinářů a floristů, což je další pádný důkaz toho, že nejde o synonyma.

Nepomohl by slovník?

Florista je ve starších slovnících popsán jako někdo, kdo se zabývá sbíráním květů některé oblasti, nebo jako milovník a odborný pěstitel zahradnických květin. V novějších slovnících spisovného jazyka floristu nenajdeme, poučit se o něm však můžeme ve druhém dílu slovníku neologismů Nová slova v češtině. Tento slovník zachycuje slova nově přejatá nebo slova, u kterých došlo k posunu významu, a florista, jak se může zdát, patří ke druhému typu. Je zde totiž vysvětleno, že florista je ten, kdo umělecky váže květiny; aranžér květin.

A co tedy dělá „květinář“?

Odpovím šalamounsky, že florista i květinář mají společné aranžování a vazbu květin. I květinář v květinářství obvykle umí svázat a vyzdobit kytici, připravit svatební či smuteční vazbu, vyrobit adventní věnec apod. Patrně proto si někteří lidé myslí, že florista a květinář jsou jedno a totéž, a říkají třeba: květináři neboli floristé svými výtvory navodí atmosféru Vánoc, jindy se rozdíl ve významu vysvětluje patrně intuitivně: florista květiny aranžuje, květinář pěstuje, nebo dokonce svérázně kritickým tónem: jedni jsou obyčejní květináři a druzí nóblovější floristé.

Ale to bohužel pořád ještě nemáme jasno.

Už spějeme k vyjasnění. Hlavní prací floristy je umění vázat a upravovat květiny do esteticky působících kreací. To můžeme doložit větami jako floristé se letos utkali v umění vázat exotické květy nebo milovníky extravagance potěší nejnovější růžový trend: floristé růžím otrhávají listy a trny jim lakují načerveno či načerno. V případě slova květinář převažují v praxi doklady týkající se obchodní činnosti, např. Valentýn květinářům přináší velké zisky, o Dušičkách lidé dávají utržit květinářům i prodejcům svíček, nelegální dovozy se květináři snaží řešit s velvyslanectvím apod. Takže přibližně můžeme říct: florista je v první řadě umělec, květinář naopak obchodník.