Jak (ne)bezpečné jsou elektronické cigarety?

25. říjen 2016

Když ve městech třeba vlivem nadměrné automobilové dopravy vznikne smogová situace, radnice obvykle bijí na poplach. Víte ale, že doma si stejné podmínky dokážete vytvořit pouhou elektronickou cigaretou?

Název elektronická cigareta je poněkud matoucí, protože s klasickou cigaretou ji spojuje jenom smysl – tedy dodat do těla kuřáka nikotin. Takzvané elektronické cigarety nebo e-cigarety jsou totiž technická zařízení, která pro potřeby kuřáků vytvářejí aerosol s obsahem nikotinu. Nikoli však na základě hoření tabákových listů, ale prostřednictvím zahřívání směsi chemických látek, kterým se v hantýrce kuřáků říká „liquid“, což přeloženo znamená kapalina.


Nikotin je přírodní alkaloid, který se typicky vyskytuje zejména v tabáku. Jeho účinky jsou způsobeny vlivem na přenašeče mozkových vzruchů a na hormonální systém. Na nikotin vzniká silná fyzická i psychická závislost.

Do lidského těla se může nikotin dostávat nejen v plicních sklípcích (při kouření klasické či e-cigarety), ale také kůží (z nikotinové náplasti) nebo sliznicemi dutiny ústní (při žvýkání tabáku, nikotinové žvýkačky nebo při kouření dýmky). Nikotin snadno prochází z krve nejen do mozku, ale z krve matky také placentou do těla vyvíjejícího se plodu. Po narození mohou být kojenci vystaveni nikotinu obsaženému v mateřském mléce.

Co se dává do e-cigaret?

Náplně e-cigaret obvykle kromě nikotinu obsahují hlavně glycerin a propylenglykol. Výrobců e-cigaret jsou dnes stovky a jejich produkty se liší tvarem, velikostí a dalšími technickými parametry, ale také širokou škálou chemických látek v náplních. Ty mají zvýšit atraktivnost vdechovaného aerosolu svou zajímavou chutí nebo vůní.

Kdy a proč se e-cigarety objevily?

Elektronické cigarety se v dnešní podobě poprvé objevily kolem roku 2006 v Číně a původně byly určeny kuřákům klasických cigaret jako pomůcka k odvykání kouření. E-cigarety se rychle rozšířily po celém světě. Jejich výrobci a prodejci však brzy pochopili, že trh s pomůckami pro odvykání kouření je omezený a kuřák, který chce se svou závislostí skončit, je jenom dočasný zákazník. Zahájili proto agresivní marketing, který se podobně jako u klasických cigaret zaměřuje z velké části na mladé lidi. Ti se na jednu stranu dají snadněji ovlivnit a na druhou stranu představují z obchodního hlediska zajímavou cílovou skupinu. Pokud totiž získají závislost na nikotinu z e-cigaret, budou pravděpodobně ochotni za svou dávku drogy utrácet dlouhá léta během svého budoucího života.

Co se z e-cigarety uvolňuje?

Faktu, že v elektronické cigaretě ve skutečnosti nic nehoří, maximálně využívá reklama a marketing výrobců. Někdy se dokonce můžeme dočíst, že z elektronické cigarety údajně uniká jenom zdraví neškodná vodní pára. Chemické analýzy provedené odborníky ale už tak optimistické nejsou. Experti, kteří prováděli testy mnoha značek e-cigaret, prokázali ve výparech řadu dráždivých nebo dokonce karcinogenních látek. Jednalo se například o formaldehyd, akrolein, acetaldehyd, toluen, některé nitrosaminy nebo kovy (např. nikl či kadmium). Přestože koncentrace naměřené ve výparech e-cigaret byly výrazně nižší než v kouři z klasických cigaret, je třeba upozornit na to, že zejména pro kvalitu vzduchu v interiérech mohou výpary z e-cigaret představovat významný problém.

Jak si doma vyrobit „smogovou situaci“?

V místnostech, kde byly používány e-cigarety, naměřili odborníci vysoké koncentrace jemného a ultrajemného prachu. Střední koncentrace prachových částic PM2,5, které se běžně měří také ve vzduchu našich měst, dosahovaly po „vykouření“ e-cigarety téměř 200 mikrogramů na metr kubický vzduchu. To je hodnota, kterou lze ve městech naměřit například během zimních smogových situací. Přitom odborníci dlouhodobě doporučují pro ochranu lidského zdraví hodnotu 20x nižší.

V případě ultrajemných prachových částic, které jsou asi 1000x menší než průměr lidského vlasu, se ukázalo, že jejich množství se pohybovalo zhruba mezi 50 až 100 tisíci částic na kubický centimetr. To jsou hodnoty srovnatelné s těmi, které lze ve městech naměřit na místech s velmi intenzivní automobilovou dopravou. Je ale třeba dodat, že v místnostech zakouřených klasickými cigaretami je koncentrace škodlivin ještě vyšší.

Co můžete udělat vy aneb Rady k nezaplacení

  • Nezačínejte kouřit běžné ani elektronické cigarety. Nikotin je droga, která vyvolává silnou závislost, a jsou prokázány její nežádoucí účinky na lidské zdraví.
  • Pokud už kouříte klasickou nebo e-cigaretu, pak s ohledem na zdraví své a svého okolí tak nečiňte v uzavřených místnostech, dopravních prostředcích atd.
  • Pokud chcete přestat s kouřením, poraďte se s odborníky, kteří Vám doporučí, jak postupovat ve Vašem konkrétním případě.
  • Uvědomte si, že žádný lékař ani žádný lék vám nezabrání v kouření. Klíčové je vaše rozhodnutí přestat kouřit. Lékař vám jenom může pomoci a léky vám mohou usnadnit přechod do života bez závislosti.
  • Nebližší Centrum pro závislé na tabáku můžete najít na mapě na internetové adrese: http://www.slzt.cz/centra-lecby.
Spustit audio