Když se DES změní v děs. Chyba lékařů ohrozila generace lidí

29. březen 2020

I lékaři jsou jen lidé, a tak i oni dělají chyby. Medicína s nimi musí počítat, musí je umět odhalovat a poučit se z nich. Jedním z nejbolestnějších případů lidského chybování v moderní medicíně je příběh syntetického hormonu DES. Těhotným ženám ohroženým potratem měl pomoct donosit dítě. Ve skutečnosti přinesl tisícům lidí utrpení.

V roce 1938 dokázal tým vedený britským biochemikem Charlesem Doddsem vyrobit první syntetický hormon, který bylo možné podávat ústy a který měl podobné účinky jako ženské hormony estrogeny. Tato chemická látka byla pojmenována diethylstilbestrol a používala se pro ni zkratka DES.

Podle testů měl DES asi pětkrát silnější účinek na estrogenní receptory než estradiol, který byl považován za nejsilnější z estrogenů. DES bylo možné poměrně jednoduše a levně vyrobit. Prošel tehdy běžnými, tedy poměrně jednoduchými toxikologickými testy. Už v roce 1941 byl schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a začal se používat v medicíně.

Hormon jako prevence potratu

Ve 40. letech lékaři předpokládali, že příčinou spontánního potratu jsou nedostatečné hladiny estrogenních hormonů. Proto někteří lékaři zkoušeli podávat DES těhotným ženám, u kterých v minulosti došlo ke spontánnímu potratu. Na základě zpráv o výsledcích těchto testů a na základě žádosti jedné z farmaceutických firem schválil americký úřad FDA v roce 1947 podávání DES těhotným ženám z rizikových skupin jakožto prevenci potratu. DES se na trhu objevil pod řadou komerčních názvů a používal se ve velkém.

Výsledky slepého pokusu účinek DES nepotvrdil

Počátkem padesátých let Chicagská univerzita prováděla klinickou studii, která hodnotila účinek podávání DES těhotným ženám. Výzkum srovnával průběh a výsledky těhotenství u žen užívajících DES s kontrolní skupinou žen, které hormon neužívaly. Navíc šlo o tzv. dvojitý slepý pokus, takže ani samotné ženy ani ošetřující lékaři nevěděli, zda konkrétní žena hormon užívá, či nikoli.

Smyslem těchto tzv. zaslepených pokusů je vyloučit ať už vědomé, nebo nevědomé zkreslení výsledků pokusu ze strany lékařů či pacientů. Výsledky studie byly zveřejněny koncem roku 1953 a konstatovaly, že se neprokázal přínos užívání DES na výsledky těhotenství. Užívání DES k prevenci potratů se sice díky této studii o něco snížilo, ale těhotné ženy v mnoha zemích syntetický hormon nadále užívaly jak v 50., tak v 60. letech.

Zhoubný nádor vagíny u dívek, jejichž matky užívaly DES v těhotenství

V roce 1971 zveřejnil vědecký časopis New England Journal of Medicine lékařskou zprávu o pravděpodobné souvislosti mezi užíváním DES a vzácným typem rakoviny vaginy. Nešlo však o onemocnění žen, které syntetických hormon užívaly, ale o postižení dívek nebo mladých žen, které byly hormonu vystaveny během nitroděložního vývoje, když byl DES předepsán jejich matkám. Během několika měsíců po zveřejnění tohoto článku americký úřad pro kontrolu léčiv doporučil lékařům nepoužívat DES k prevenci spontánního potratu.

Na základě dalších studii bylo pro DES uvedeno těhotenství jako kontraindikace a posléze byly tablety v dávkování užívaném k prevenci potratů zcela staženy z trhu.

Synové a dcery DES

Pokračovaly také výzkumy negativních zdravotních dopadů užívání DES. Ukázalo se, že za desítky let, kdy byl DES legálním lékem, ho užívalo během těhotenství několik milionů žen v mnoha zemích světa. Jen v USA šlo zhruba o 3 miliony žen. Studie zdravotního stavu jejich dětí prokázaly, že postiženy nebyly jen dívky, ale i chlapci. Bývají označováni „dcery DES“ nebo „synové DES“. Kromě rakoviny tyto „děti DES“ bývají postiženy například neplodností, poruchami pohlavního ústrojí a dalšími zdravotními problémy. Pokračující výzkumy se dnes soustřeďují už na třetí generaci, tedy na poškození zdraví vnuků a vnuček žen, které DES kdysi užívaly.

Nejznámější oběť DES: Geniální matematik a otec počítačů
Jelikož DES byl velmi silný syntetický ženský hormon, byl využíván také k chemické kastraci mužů. V mnoha zemích byla v době „slávy“ DES homosexualita trestným činem. A v některých případech byli homosexuálové nejen zavíráni do vězení, ale také podrobováni chemické kastraci.

Asi nejznámější obětí DES se stal britský matematik a kryptoanalytik Alan Turing, který se během 2. světové války podílel na luštění tajných šifer hitlerovského Německa. Tento tvůrce předchůdců dnešních počítačů byl počátkem 50. let souzen za svůj homosexuální vztah. Aby se vyhnul dvouletému trestu vězení, souhlasil s tím, že podstoupí tzv. hormonální terapii, která spočívala v podávání velmi vysokých dávek právě DES. Nedlouho poté se Turing otrávil kyanidem.

V roce 2009 se Turingovi britská vláda posmrtně omluvila a v roce 2019 britská centrální banka oznámila, že Turing byl vybrán jako vědecká osobnost, která bude od roku 2021 zdobit novou padesátilibrovou bankovku.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio