(mějte) hezký den

V dnešním jazykovém koutku se zaměříme na již známý jazykový prostředek z poněkud jiného úhlu pohledu. Budeme hovořit o pozdravu „mějte hezký den“ nebo jen „hezký den“.

Na úvod bychom měli zopakovat, že pozdrav mějte hezký den nepovažujeme za příliš kultivovaný. Nepochybně vznikl pod vlivem angličtiny a v češtině se sice zabydluje, slýcháme ho dokonce i z různých médií, ale stále se nám na něm nepozdává rozkazovací způsob slovesa mít, který je nám v tomto užití cizí. Ne že by se užít vůbec nedal, užívá se, avšak ve zcela jiných kontextech, např. v ustálených obratech jako mějme na paměti nebo v expresivních větách typu tak si mějte tu svou republiku či v instrukcích: pro přípravu pokrmu mějte v lednici připravený vychlazený šálek mléka. Pozdravy v češtině si spíše vysvětlujeme jako vypuštění jiného slovesa než slovesa mít, nejčastěji slovesa přát, pozdravy jako dobrý den, dobrou noc, dobrou chuť atd. chápeme jako spojení s vypuštěním slovesa přeju, přejeme atd. dobrý den nebo dobrou noc atp. Tolik k té cizosti.

A co samotné „hezký den“? To by nám vlastně nemuselo znít tolik cize?

Přesně tak. Pozdrav hezký den nevzbuzuje tak vášnivé emoce jako mějte hezký den. Jak na pozdravu mějte hezký den, tak na prostém hezký den je zajímavá jiná skutečnost. Posledních několik let totiž oba pozdravy svědčí o určité proměně v chápání zdvořilosti. Všimněte si, že např. i ve víceméně oficiálních telefonických hovorech někdy cítíme, že samotné „na shledanou“ je příliš strohé. Typickým příkladem jsou hovory v jazykové poradně. Za poslední roky citelně vzrostl počet těch, kteří v rozloučení na závěr hovoru přidávají k na shledanou právě i zmíněné hezký den, nebo dokonce na shledanou nepoužijí vůbec a vystačí právě jen s rozloučením hezký den.

Je takové rozloučení zdvořilé?

Takové rozloučení v telefonickém hovoru určitě nelze považovat za nezdvořilé, dokonce bychom ho mohli označit za osobnější. O něco méně vhodné je ale např. v oficiálním e-mailu, nebo dokonce v oficiálním dopisu, tam se vysloveně nehodí. Zdá se, že pozdrav hezký den je do značné míry spjat právě s komunikací mluvenou nebo s takovou komunikací, která má k mluvenosti blízko. Typickým příkladem jsou např. stránky dotazů na internetu nebo různá internetová fóra – uživatel tam napíše svůj příspěvek a často ho zakončí právě oním hezký den. Popularita hezkého dne v tomto typu komunikace je také snad dána tím, že si uvědomujeme, že náš příspěvek je respondentům okamžitě dostupný – přečtou si ho bezprostředně po uveřejnění, vyvolá to v nich nějakou reakci a čas běží dál. Prostě u něj počítáme s určitou časovou dynamikou.
Spustit audio
autor: Martin Prošek