Na Bijadlech se podle pověsti kdysi našly kosti obrů

26. květen 2024

Bijadla u Merklína na jižním Plzeňsku jsou dnes známá především díky tamní naučné stezce. V minulosti se tam ale nacházelo něco úplně jiného…

Rozprostírala se tam vesnice Bijadla, která zanikla během husitských válek. Do dnešních dnů se dochoval kostel, který patřil k nejstarším v západních Čechách: „Kostel byl zasvěcen sv. Vavřinci. Dodnes tady najdeme kamenný gotický portál, kterým se do kostela vstupovalo,“ uvedl historik Jiří Sankot. Po zrušení kostela Josefem II. se ze svatostánku stala sýpka. Ta je posledních několik let dokonce zastřešená, a tak se jí snad podaří zachránit i do budoucna.

Krom Bijadel zanikla v době husitských válek i blízká vesnice jménem Jícharce. „Lidé z okolí se lesa, kde se dříve rozprostírala vesnice Jícharce, báli. Říkalo se, že tam v pravé poledne straší,“ pokračoval historik. Jelikož se na bijadelském hřbitově, který se kolem sýpky nacházel, pohřbívali také lidé ze vsi Jícharce, místní si s nimi spojili i neobvyklé nálezy, které právě na tomhle hřbitově našli. Mělo se jednat o nálezy velkých koster: „Lidé z Merklína a okolí byli přesvědčeni, že tyto kostry patřily obyvatelům, kteří kdysi žili v Jícharcích, a byli také přesvědčeni o tom, že tito obyvatelé nebyli obyčejní lidé, nýbrž obři,“ řekl Sankot.

A jak to bylo ve skutečnosti? Ví se to vůbec? Poslechněte si reportáž.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.