Nejstarší záchod na našem území najdete na Přimdě

1. září 2023

Zřícenina hradu Přimda je opravdovým turistickým lákadlem. Tato stavba se totiž oficiálně považuje za nejstarší kamenný hrad v Čechách, který byl postaven už ve 12. století.

Pozůstatky hradu Přimda se tyčí nad stejnojmenným městem na Tachovsku. Od parkoviště vede ke zřícenině cesta, na které lze obdivovat krásnou kapličku zasvěcenou Panně Marii. A nejen ji – jak člověk stoupá výš a výš k hradu, naskýtají se mu pozoruhodné výhledy do kraje.

Kaplička

Areál samotného hradu je návštěvníkům přístupný po celý rok, až na obytnou věž donjon, od kterého má klíč pan průvodce: „Měli jsme strach, aby se tady nezranily malé děti,“ podotkl historicky první průvodce na hradě Přimda a kronikář Josef Rídl, který hrad dále popisoval:

„Do každého pořádného středověkého hradu se vstupovalo rovnou do prvního patra, jelikož přízemí bylo zazděné kvůli snazší obraně. Tak tomu bylo i tady. K prostupu mezi patry sloužily žebříky nebo dřevěná schodiště.“

Dle dosud známých zdrojů se jedná o nejstarší kamenný hrad v Čechách. „Ve své kronice se o něm zmiňuje kronikář Kosmas, který kolem roku 1121 napsal, že jacísi Němci zde neoprávněně začali budovat jakýsi hrádek. Netušili ovšem, že v tehdy vládnoucím knížeti českém Vladislavovi narazili na hrdý odboj a nebojácný český živel, nárůdek, který sem přišel a Němce vyhnal zpátky za hranici. Na obranu zemské hranice s říší tady postavil tento úžasný románský skvost,“ uvedl Rídl.

O tom, zda se skutečně jedná o nejstarší kamenný hrad u nás, někteří odborníci dodnes polemizují. Víc se dočtete například v tomto článku.

„Největší rozkvět hradu probíhal od 12. do 16. století, kdy byly všechny hrady u nás i po celé Evropě hromadně opouštěny, protože nebyly k bydlení, a tak si lidé začali stavět menší panské domy nebo zámky. Můžeme být rádi, že tady po zpustnutí hradu zůstalo alespoň něco, támhle je třeba zbytek krbu, tady je původní střílna,“ jmenoval průvodce. Roku 1711 navíc do obytné věže uhodil blesk a následně se její část zřítila až do úrovně přízemí. V 19. a 20. století pak došlo k jistým opravám věže.

Přimda jako vězení

Slavný záchod

Z nádvoří hradu je pak volný vstup do hladomorny: „Od prvopočátku to bylo koncipováno jako vězení bez dveří a oken, takzvaná temnice. Šlo o první státní vězení postavené zároveň s hradem. Naprostý originál je také tento výklenek, kde ti lidé v naprosté temnotě čekali, jestli jim někdo hodí nějaké jídlo, někdo je propustí, nebo co s nimi vlastně bude. Někteří se dočkali, někteří tady samozřejmě zahynuli. Vidíte tady i nejstarší a nejslavnější kamenný záchod v Čechách, prevét. Můžu vám říct, že tisíc lidí už se tady na něm vyfotilo,“ sdělil zajímavou perličku průvodce.

Ze známých osobností, které byly na Přimdě vězněni, jmenujme například knížete Soběslava II., nebo třeba Přemysla Otakara II. „Přemysl chtěl totiž uchvátit královské křeslo svého otce Václava I. Vznikla mezi nimi válka, táta prohrál, a teď si řekl Počkej, ty parchante, co já s tebou udělám. Já tě pošlu na Přimdu do polepšovny, tam ti dají! A taky mu tady asi dali,“ zakončil humorně výklad Josef Rídl.

Spustit audio