Největší suchozemský savec Evropy budí respekt

Zubr evropský z čeledi turovitých patří společně s bizonem americkým do rodu bizon. I když je zubr menší než bizon, jde o pořádné kolosy. Samec zubra může vážit až tunu, a jeho výška v kohoutku se pohybuje okolo 190 cm. Samice bývají o polovinu menší.

„Zubři evropští byli v minulosti ve volné přírodě vyhubeni. Díky chovům v zoo se opět navrací do volné přírody. Vidět je tak můžete třeba v Ázerbájdžánu,“ uvedla chovatelka velkých kopytníků v Zoologické a botanické zahradě města Plzně Jiřina Bažantová.

„Než došlo k jejich vyhubení, vyskytovali se zubři ve střední a severní části Evropy, především v chladnějších oblastech. V létě línají, takže tady v zoo jim ani v teplejším období horko není. Živí se trávou, poté zejména na zimu žaludy, a také okusují stromy a keře,“ řekla chovatelka.

Samice zubra mívá zpravidla jedno mládě, výjimečně dvě. V tomto období bývá agresivní, jelikož si své mládě chrání. Samci bývají klidnější: „Povahově jsou to klidnější zvířata, hlavně samci, ti jsou úplně zlatí, hodní,“ doplnila Bažantová.

V přírodě využívají obrannou pozici v případě nebezpečí: dospělí jedinci se semknou dokola čelem například ke smečce vlků, přičemž uvnitř tohoto kruhu mají mláďata, které tak chrání vlastním tělem.

Spustit audio