Nové odrůdy marihuany podstatně zvyšují riziko vzniku psychické nemoci

2. únor 2020

Středoškolská studentka z Plzně od rodičů slýchá varování, že si kouřením marihuany přivodí psychickou nemoc. Zajímá ji, jestli je to pravda. Shrnuli jsme dosavadní vědecké poznatky o tom, jaké má konopí efekt na lidský mozek.

Podle odborníků jsou konopí a produkty z něj nejrozšířenější ilegální psychotropní drogou v Evropě. Lidé používají drogy proto, že od nich očekávají příjemné pocity nebo stavy. V případě konopí obvykle psychotropní efekt zahrnuje pocit uvolnění a relaxace, euforii a zvýšení sebevědomí, může docházet ke změněnému vnímání času (jeho zdánlivému zpomalení), ale i ke změnám vnímání barev nebo zvuků (hudby). Při skupinovém užívání je pro vliv drogy příznačný nezadržitelný smích či mnohomluvnost.

Nežádoucí účinky. Od poruch vnímání až po hlad

Vliv konopí na lidský mozek ale může přinášet i nepříjemné pocity a nežádoucí účinky. Mohou se objevit sluchové, zrakové nebo hmatové iluze, může docházet k halucinacím. Marihuana vede ke zhoršení krátkodobé paměti a snižuje se schopnost pozornosti. Z tělesných projevů je možno pozorovat zrychlení tepové frekvence (tachykardie), pocit hladu, sucho v ústech, překrvené spojivky (červené oči) a poruchy svalového tonu.

Podobně jako v opilosti dochází ke zhoršení koordinace jemných pohybů a prodlužuje se reakční čas. Tyto projevy intoxikace marihuanou proto podobně jako u alkoholu mohou představovat problém pří řízení automobilu, protože zvyšují riziko nehody. Rekreační dávky konopí vedly u pokusných osob při provedených testech k podobným problémům, jaké mají řidiči, kterým v krvi koluje 0,7 až 1 promile alkoholu.

Co je to THC?
Látky, které způsobují psychotropní účinek konopí, se označují souhrnným názvem kanabinoidy. Jde o skupinu příbuzných látek s podobnou chemickou strukturou, které působí na určitý typ receptorů v lidském mozku. Hlavní aktivní účinnou látkou konopí je pak A9-tetrahydrocannabinol, který se označuje také zkratkou THC.

Může užívání konopí vést ke schizofrenii?

V roce 2016 skupina britských vědců v odborném časopise Schizophrenia Bulletin zveřejnila tzv. metaanalýzu (neboli zhodnocení dostupných vědeckých studií), ve které se zabývali možnou souvislostí mezi užíváním marihuany a vznikem schizofrenie nebo jiné psychické nemoci. Zkoumané studie celkem zahrnovaly pozorování více než 66 tisíc lidí. Zhodnocení výsledků ukázalo, že riziko schizofrenie či podobných psychických problémů bylo mezi nejsilnějšími uživateli konopí skoro 4 krát vyšší než mezi těmi, kteří ho vůbec neužívali. Odborníci našli také vztah mezi mírou užívání konopí a rizikem vzniku psychózy. Čím více lidé konopí kouřili, tím vyšší u nich bylo riziko psychózy.

Čím déle kouříte, tím vyšší riziko halucinací a paranoie?

Lékaře také zajímá, zda negativní účinky kanabinoidů může ovlivnit to, v jakém věku s nimi člověk začne a jak dlouho je užívá. V americkém Pittsburghu sledovali více než tisíc chlapců ve věku 13 až 18 let. Zjistili, že každý rok pravidelného užívání marihuany znamenal vyšší výskyt halucinací a paronoie. Navíc se ukázalo, že problémy přetrvávaly i po dobu roku od chvíle, kdy marihuanu užívat přestali.

Marihuana

Nové odrůdy: více účinných látek i vyšší riziko

V roce 2019 byla zveřejněna ve vědeckém časopise Lancet velká studie, která se zabývala 17 oblastmi v několika evropských zemích a v Brazílii. Výsledky studie ukazují, že nové odrůdy konopí, které byly vyšlechtěny zhruba v posledních 20 letech, obsahují čtyřikrát až pětkrát více účinných látek než v minulosti běžné typy konopí. Marihuana s vysokým obsahem THC byla spojena s 30 až 50% nových případů psychóz a nové odrůdy s vysokým obsahem kanabinoidů mají horší dopad na zdraví než slabší verze drogy.

Podle autorů této studie bylo užívání marihuany spojené s psychózami 3krát častěji než u lidí, kteří ji nikdy neužívali. U silných druhů marihuany to bylo až 5krát častěji v porovnání s konopnými abstinenty. Studie uvádí, že by se dalo zabránit asi 12% všech nových psychóz ve sledovaných evropských zemích, pokud by neexistovaly silné odrůdy marihuany.

Závislost na konopí?

Ještě v 60. a 70. letech minulého století se odborníci nedomnívali, že by užívání konopí způsobovalo závislost. Převládal názor, že jeho užívání nevede k rozvoji tolerance a že jeho vysazení není spojeno s výraznými abstinenčními příznaky. Dnes mají ale lékaři dostatek důkazů, že závislost na kanabinoidy vzniká a je spojena s celou řadou problémů, jako jsou poruchy pamětí a pozornosti, ztráta sebevědomí, vznik depresí a problémů v mezilidských vztazích. U závislých lidí může být vysazení konopí spojeno s nespavostí, podrážděností, úzkostí, pocením, bolestmi svalů, třesem končetin, nechutenstvím a depresemi.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.