Občasný den bez masa není špatný nápad

30. listopad 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Řezník (ilustrační foto)

Je maso zdravé, nebo ne? Zatvrzelí příznivci a odpůrci pojídání masa jsou schopni vést mezi sebou nekonečné polemiky. Řada epidemiologických studií, které se zaměřily na velké skupiny spotřebitelů červeného masa a masných výrobků, už delší dobu naznačovala vztah mezi konzumací masa a zvýšeným výskytem některých typů nádorů.

I proto v říjnu 2015 vzbudilo značný ohlas zveřejnění dlouho očekávané zprávy Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která hodnotila možnou karcinogenitu červeného masa a masných výrobků. Analýzu zpracovala skupina 22 expertů z 10 zemí, kteří hodnotili více než 800 epidemiologických studií. Ty se zabývaly vztahem mezi rakovinou a spotřebou červeného a zpracovaného masa v mnoha zemích několika kontinentů.


Jako červené maso se označuje nezpracované maso ze svaloviny savců, například hovězí, telecí, vepřové, skopové, koňské, kozí, které se obvykle konzumuje vařené. Červené maso obsahuje množství biologicky hodnotných proteinů, vitaminů skupiny B a stopové prvky jako železo a zinek.

Zpracovaným masem se myslí to, které bylo nasoleno, sušeno, fermentováno nebo uzeno. Kromě červeného masa zahrnuje také drůbež, droby nebo vedlejší produkty jako krev. Zpracování masa může vést ke vzniku rakovinotvorných chemických látek, jako jsou např. nitrosaminy nebo polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Zpracování za vyšších teplot jako smažení nebo grilování pak může vést ke vzniku nebezpečných látek, jako jsou heterocyklické aromatické aminy.

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Odborníci IARC se zabývali mimo jiné 14 epidemiologickými studiemi, které se týkaly spotřeby červeného masa a výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Polovina z nich našla rozdíl ve výskytu tohoto typu rakoviny u skupin sledovaných lidí s vysokou a nízkou spotřebou červeného masa.

Souhrnná analýza 10 studií objevila statisticky významný vztah mezi množstvím snědeného masa a rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva. Podle této analýzy každých 100 gramů denně zkonzumovaného červeného masa zvyšuje riziko onemocnění tímto typem rakoviny o 17%. V případě zpracovaného masa pak každý 50 gramů denně zvyšuje riziko o 18%.

Česko na špičce výskytu rakoviny tlustého střeva

Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektalního karcinomu). Každý rok je tato nemoc objevena přibližně u 8 tisíc lidí, přičemž kolem 4 tisíc nemocných na tento nádor umírá. Více jsou postiženi muži, což odpovídá jejich vyšší konzumaci červeného masa a masných výrobků.

Plzeňský kraj je rekordmanem ve výskytu tohoto typu rakoviny mezi kraji v České republice. Za ním následují kraje Karlovarský a Moravskoslezský. Naopak nejnižší výskyt hlásí kraje Středočeský, Pardubický a Liberecký.


Zkuste:
· Můžete nahradit část své spotřeby červeného masa drůbežím nebo rybím.
· Bezmasý den v týdnu vašemu zdraví určitě neuškodí.
· Dejte přednost vařenému nebo dušenému masu před masy pečenými, fritovanými nebo grilovanými, která obsahují více nebezpečných látek, jako jsou heterocyklické aminy nebo polyaromatické uhlovodíky.

Maso a jiné typy nádorů? Rakovina slinivky, prostaty a žaludku

Odborníci ve zprávě IARC hodnotili ještě další 15 typů nádorů. V případě konzumace červeného masa nalezli souvislost s výskytem rakoviny slinivky břišní a rakoviny prostaty. V případě pojídání zpracovaného masa pak souvislost s výskytem rakoviny žaludku.

Rakovina slinivky - nebezpečný zabiják

Karcinom slinivky patří mezi typy rakoviny, které je zatím velmi obtížně léčit, a jeho výskyt v České republice dlouhodobé stoupá. Mezi rizikové faktory u tohoto typu rakoviny patří vyšší věk, většina případů totiž připadá na lidi starší 60 let. Významným faktorem je i dědičnost, protože výskyt u rodičů nebo sourozenců zvyšuje riziko až 3x. Řadu dalších faktorů mohou lidé ovlivnit svým chováním. Riziko onemocnění rakovinou slinivky může zvyšovat obezita, cukrovka nebo práce s některými chemickými látkami. Ale také kouření (kuřáci mají riziko 2x až 3x vyšší) a některé studie naznačují možný vztah s konzumací alkoholu.

Závěrečný verdikt IARC - zařazení mezi karcinogeny

Na základě zhodnocených studií zařadila mezinárodní agentura červené maso mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A), vzhledem k omezeným důkazům, které vycházejí převážně z epidemiologických studií. V případě zpracovaného masa došla IARC k závěru zařadit jeho konzumaci mezi lidské karcinogeny (skupina 1) vzhledem k tomu, že důkazy pro vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku považuje za dostatečné.

Spustit audio