Občasný den bez masa není špatný nápad

30. listopad 2017

Je maso zdravé, nebo ne? Zatvrzelí příznivci a odpůrci pojídání masa jsou schopni vést mezi sebou nekonečné polemiky. Řada epidemiologických studií, které se zaměřily na velké skupiny spotřebitelů červeného masa a masných výrobků, už delší dobu naznačovala vztah mezi konzumací masa a zvýšeným výskytem některých typů nádorů.

I proto v říjnu 2015 vzbudilo značný ohlas zveřejnění dlouho očekávané zprávy Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která hodnotila možnou karcinogenitu červeného masa a masných výrobků. Analýzu zpracovala skupina 22 expertů z 10 zemí, kteří hodnotili více než 800 epidemiologických studií. Ty se zabývaly vztahem mezi rakovinou a spotřebou červeného a zpracovaného masa v mnoha zemích několika kontinentů.

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Odborníci IARC se zabývali mimo jiné 14 epidemiologickými studiemi, které se týkaly spotřeby červeného masa a výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Polovina z nich našla rozdíl ve výskytu tohoto typu rakoviny u skupin sledovaných lidí s vysokou a nízkou spotřebou červeného masa.

Souhrnná analýza 10 studií objevila statisticky významný vztah mezi množstvím snědeného masa a rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva. Podle této analýzy každých 100 gramů denně zkonzumovaného červeného masa zvyšuje riziko onemocnění tímto typem rakoviny o 17%. V případě zpracovaného masa pak každý 50 gramů denně zvyšuje riziko o 18%.

Česko na špičce výskytu rakoviny tlustého střeva

Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektalního karcinomu). Každý rok je tato nemoc objevena přibližně u 8 tisíc lidí, přičemž kolem 4 tisíc nemocných na tento nádor umírá. Více jsou postiženi muži, což odpovídá jejich vyšší konzumaci červeného masa a masných výrobků.

Plzeňský kraj je rekordmanem ve výskytu tohoto typu rakoviny mezi kraji v České republice. Za ním následují kraje Karlovarský a Moravskoslezský. Naopak nejnižší výskyt hlásí kraje Středočeský, Pardubický a Liberecký.

Maso a jiné typy nádorů? Rakovina slinivky, prostaty a žaludku

Odborníci ve zprávě IARC hodnotili ještě další 15 typů nádorů. V případě konzumace červeného masa nalezli souvislost s výskytem rakoviny slinivky břišní a rakoviny prostaty. V případě pojídání zpracovaného masa pak souvislost s výskytem rakoviny žaludku.

Karcinom slinivky patří mezi typy rakoviny, které je zatím velmi obtížně léčit, a jeho výskyt v České republice dlouhodobé stoupá. Mezi rizikové faktory u tohoto typu rakoviny patří vyšší věk, většina případů totiž připadá na lidi starší 60 let. Významným faktorem je i dědičnost, protože výskyt u rodičů nebo sourozenců zvyšuje riziko až 3x. Řadu dalších faktorů mohou lidé ovlivnit svým chováním. Riziko onemocnění rakovinou slinivky může zvyšovat obezita, cukrovka nebo práce s některými chemickými látkami. Ale také kouření (kuřáci mají riziko 2x až 3x vyšší) a některé studie naznačují možný vztah s konzumací alkoholu.

Závěrečný verdikt IARC - zařazení mezi karcinogeny

Na základě zhodnocených studií zařadila mezinárodní agentura červené maso mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A), vzhledem k omezeným důkazům, které vycházejí převážně z epidemiologických studií. V případě zpracovaného masa došla IARC k závěru zařadit jeho konzumaci mezi lidské karcinogeny (skupina 1) vzhledem k tomu, že důkazy pro vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku považuje za dostatečné.

Spustit audio