Ohňostroje škodlivě zasahují do přirozeného vývoje zvláště chráněných, ale i zákonem nechráněných živočichů

16. prosinec 2019

Stární orgány vyslyšely ochránce přírody a krajiny ve věci škodlivosti ohňostrojů, které zasahují do přirozeného vývoje chráněných, ale i zákonem nechráněných živočichů. Některé obce a města již dříve zrušily půlnoční ohňostroje, nebo je nepodpoří. 

K vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálního pracoviště Správy CHKO Slavkovský les, o škodlivosti ohňostrojů přihlédla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, ve stanovisku k ohňostroji pořádanému letos v srpnu městem Cheb.

Inspekce reagovala na podnět ochránců přírody a ztotožnila se s názorem AOPK Slavkovský les, že ohňostroje škodlivě zasahují do přirozeného vývoje zvláště chráněných, ale i zákonem nechráněných živočichů. Za zlomový okamžik to označil Karel Makoň, vedoucí Záchranné stanice živočichů v Plzni: „Konečně byla vyřčena pravda a upozorněno na škodlivost této všeobecně oblíbené a preferované zábavy. Je to zlomový okamžik, výrazně omezující a upravující pravidla pořádání ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky.“

Vždy v závěru roku zvířecí záchranáři s obavami očekávají bouřlivé silvestrovské a novoroční oslavy s využitím zábavní pyrotechniky. V této souvislosti Karel Makoň vítá, že některé obce a města zrušily půlnoční ohňostroje, nebo je nepodpoří: „Věřím, že i Šumava a národní parky budou bez petard a záblesků, a věřím, že i my budeme mít 1. 1. 2020 méně výjezdů k potlučeným a poraněným zvířatům. Je mi jasné, že věci nejdou měnit ze dne na den a že na Silvestra se tomu asi nevyhneme, ale oceňuji všechny první „vlaštovky“, které se nad touto problematikou alespoň zamyslely a udělaly něco málo pro to, aby se ledy pohnuly.“

autor: Soňa Vaicenbacherová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio