Oscillococcinum. Víra tvá tě uzdraví, nebo je tomu jinak?

5. březen 2019

Uplynulé díly, které jsme věnovali domnělým i reálným účinkům vitaminu C a echinacey při léčbě nachlazení, přiměly posluchačku k jinému dotazu. Paní Dvořáková se nás ptá na efekt přípravku Oscillococcinum. Vědeckých studií je kupodivu málo.

Oscilococcinum patří mezi tzv. homeopatika a v České republice i v Evropské unii je řazeno mezi volně prodejné léky a léčebné přípravky. Podle výrobce každá dávka přípravku obsahuje směs řepného a mléčného cukru (sacharózy a laktózy) o hmotnosti 1 gramu se setinou mililitru (0,01 ml) tajemné substance nazvané „Anas barbarieae hepatis et cordis extraktum, 200 K“, což je cosi jako extrémně naředěný extrakt z jater a srdce kachny pižmovky velké.

Oscilokok - bakterie jakou svět neviděl

Na začátku historie tohoto přípravku stál francouzský lékař Josehp Roy, který prý v roce 1917 hledal v tělech obětí španělské chřipky příčinu jejich smrti. Údajně v krvi zemřelých během smrtící epidemie objevil nový, tajemný druh bakterie, kterou nazval „oscillococcus“ nebo oscilokok. Stejné bakterie objevil prý Roy také v tělech nemocných rakovinou, ve vředech syfilitiků, u nemocných se spalničkami nebo s tuberkulózou. Roy věřil, že objevil zvláštní univerzální mikrob, který je příčinou celé řady běžných nemocí. Domníval se, že ho objevil i ve vnitřnostech jednoho z druhů kachen. V souladu se svou vírou v homeopatii se Roy domníval, že extrémním naředěním roztoku s obsahem tohoto mikrobu vznikne lék podobně univerzální, jako je univerzální ona tajemná bakterie.

Základní problém této teorie spočívá v tom, že tajemného oscilokoka viděl údajně jen sám Joseph Roy. Neviděl ho nikdo před ním, a nikdo po něm. Navíc rozvoj medicíny později prokázal skutečné příčiny mnoha chorob, které Roy připisoval oscilokokům, z nichž mnohé vůbec nezpůsobují bakterie a některé ani nejsou infekční.

Oscillococcinum – co říkají vědecké studie?

Přehled a analýzu dostupných vědeckých studií týkajících se účinků zpracovala nevládní nezisková organizace COCHRANE, která se specializuje na ověřování účinnosti opatření na ochranu zdraví na základě vědeckých metod a důkazů. V roce 2015 zveřejnila COCHRANE své hodnocení, v rámci kterého nalezla v odborné literatuře jen 6 studií, které porovnávaly to, jak působí Oscillococcinum v porovnání s placebem. Studie pocházely z Ruska, Německa a Francie. Dvě studie byly zaměřeny na preventivní účinky a 4 studie na možné léčebné účinky. Do všech 6 studií se dohromady zapojilo jen asi 1500 osob. Přestože autory analýzy byli tři prominentní propagátoři homeopatie z Velké Británie a USA, konstatovali, že neexistuje dostatek dobrých důkazů, že by Oscillococcinum mělo preventivní nebo léčebné účinky v případě chřipky nebo příznaků, které se chřipce podobají.

Kolik vody potřebujeme k naředění? Ani celý vesmír nestačí …

Vědci také upozorňují na podstatný fyzikální zádrhel, který se týká způsobu výroby tohoto homeopatického přípravku. Podle výrobce má být účinnou látkou údajně extrakt z kachních vnitřností, který je naředěn 1:100, což se prý opakuje celkem 200krát. Po skončení této procedury tedy jedna molekula z kachních vnitřností připadala na 10400 molekul vody. To je tak obrovské číslo, že si ho člověk neumí ani představit. Podle odborníků spočívá zádrhel v tom, že takové množství vody není k dispozici na celé planetě Zemi. Dokonce tolik molekul vody není ani ve sluneční soustavě. Pro představu i odhadovaný počet všech atomů v celém nám známém vesmíru je mnohem menší než údajný počet molekul, které výrobce potřebuje k tomu, aby vyrobil byť jedinou dávku svého extraktu ve správném ředění …

Co je placebo?
Jako placebo se v medicíně označuje přípravek, který slouží k ověřování účinků studovaných léků, léčebných procedur nebo terapeutických přístrojů. Obvykle vypadá, eventuálně chutná jako testovaný, ale neobsahuje účinnou složku. Během takzvaného kontrolovaného pokusu se placebo podává kontrolní skupině osob a srovnává se, zda se účinky testovaného přípravku liší od účinků placeba. V rámci tzv. dvojitého slepého pokusu ani pacienti, ani ošetřující lékaři nevědí, kteří z dobrovolných účastníků testu užívají placebo, a kteří testovaný přípravek. Zkušenosti totiž ukázaly, že nejen očekávání pacientů, ale i lékařů, může vést ke zkreslení výsledků.

Medicína předpokládá, že účinek placeba je založen na ovlivnění psychiky pacienta. Proto se v některých případech podává placebo pacientům u obtíží, které podstatným způsobem zahrnují psychickou složku. Tzv. placebo-efekt je znám už od 18. století, ale v posledních desetiletích lékaři intenzivně zkoumají, jakým způsobem a jakými mechanismy funguje.

Spustit audio

Související