Ota Pavel, vysavače a Radnicko

8. říjen 2020

Významný český spisovatel 20. století Ota Pavel (1930-1973), který je autorem děl jako například Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, či Dukla mezi mrakodrapy, je mimo jiné spjat s městem Radnice na Rokycansku.

Původní jméno spisovatele, novináře a sportovního reportéra zároveň zní totiž Otto Popper. „Všichni ctitelé tohoto spisovatele si vzpomenou, že v knize Smrt krásných srnců v kapitole Ve službách Švédska popisoval Ota Pavel, jak jeho tatínek (Leo Popper-pozn. redakce) prodával výrobky firmy Electrolux a praví tam, že z Rokycan jel za vypůjčené peníze do Radnic, kde mu strýček lékař doporučil jako zákazníky své klienty,“ uvedl spolupracovník Muzea Josefa Hyláka v Radnicích René Keller. Doktor Jaroslav Treulich, o kterém je řeč, bydlel právě v jednom z domů u radnického náměstí, v dnešní Pikově ulici, konkrétně v budově současné hasičské zbrojnice.

Rodina Oty Pavla měla na Radnicku pevné kořeny

Ota Pavel

V průběhu 2. světové války se Jaroslav Treulich a jeho manželka Otilie, rozená Popperová, stali tak, jako většina radnických židů oběťmi holocaustu. „V poslední době se ale ukázalo, že větev rodiny Popperovy, ze které Ota Pavel pocházel, žila na Radnicku už od poloviny 18. století. Spisovatelův prapradědeček a další předkové žili v Hřešihlavech a ve Lhotce a ukázalo se tedy, že Ota Pavel měl Berounku v genech. I tu část, která leží na Radnicku,“ řekl Keller.

Slavné vysavače jako památka

Řada radnických občanů si i v současnosti cení vysavačů firmy Electrolux jako technické památky a zároveň jako upomínky na rodinu spisovatele Oty Pavla, která se historicky váže nejen k budově hasičské zbrojnice, ale k Radnicku jako takovému.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio