Preventivní kolonoskopie. Obávané vyšetření, které prokazatelně zachraňuje životy

7. listopad 2022

Posluchačka Jitka dostala pozvánku na screeningové lékařské vyšetření za pomoci kolonoskopie. Má z něj obavy a zajímá ji, jaký má vlastně smysl. Obrovský. Dokazují to alespoň statistiky týkající se rakoviny tlustého střeva, ve kterých si Češi výrazně polepšili.

Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva za pomoci ohebného optického přístroje (endoskopu), kterým lékař získá skutečný obraz sliznice konečníku a tlustého střeva. Výhodou kolonoskopie je to, že lékaři zároveň umožňuje odběr vzorku podezřelé tkáně (biopsii) nebo dokonce léčebný zásah jako zastavení krvácení nebo odstranění polypů. V České republice je preventivní kolonoskopie součástí státem organizovaného screeningu rakoviny konečníku a tlustého střeva (neboli kolorektálního karcinomu), která patří mezi nejčastější typy nádorů v Česku i v celé Evropě.

Kolonoskopie

Projevy této vážné nemoci jsou poměrně pestré a závisí na místě a způsobu růstu nádoru. Pozornost je třeba věnovat dlouhodobějším změnám zažívání, které se mohou projevovat průjmem nebo naopak zácpou, pocitem nedokonalého vyprázdnění, obtížným vyprazdňováním nebo stužkovitým zúžením stolice. Může jít také o nadměrnou plynatost nebo bolesti břicha.

Varovným příznakem, který není radno podceňovat je krvácení z konečníku nebo příměs krve ve stolici. Pokud je krvácení jen mikroskopické, tak si ho člověk nemusí všimnout. Pokud je větší nebo trvá delší dobu, může mít nemocný příznaky anemie neboli chudokrevnosti, která se může projevit zvýšenou únavou, slabostí nebo dušností. V některých případech se nádor projeví až ve chvíli, kdy zaplní celý průřez střeva, což vede k náhlé příhodě břišní způsobené neprůchodností střev. V takovém stavu člověk trpí křečovitými bolestmi břicha, zácpou, slabostí a někdy také zvracením.

Česko: Z evropské špičky k průměru

Česká republika patřila mezi evropské země s nejvyšším výskytem kolorektálního karcinomu i s nejvyšší úmrtností v jeho důsledku. Výskyt nových případů nemoci u nás stoupal od 70. let minulého století. Svého vrcholu dosáhl zhruba kolem roku 2015, kdy byl každoročně tento typ rakoviny prokázán u více než 8 tisíc nemocných. Od té doby výskyt nemoci pozvolna klesá.

Zásluhou české medicíny se podařilo snížit počet umírajících na tento nádor. Krátce po roce 2000 zabíjel kolorektální karcinom více než 4,5 tisíce lidí ročně. V posledních letech se podařilo tento počet snížit téměř o téměř 30 %, ale stále zbytečně umírá přes 3 tisíce nemocných ročně.

Ještě před 10 lety patřilo Česko mezi absolutní evropskou špičku ve výskytu kolorektální karcinomu i v úmrtnosti na něj. Tato situace se poněkud zlepšila, ale stále máme velký prostor pro změnu svého chování. Podle hodnocení z roku 2018 mělo Česko 15. nejvyšší výskyt kolorektálního karcinomu v Evropě a 23. nejvyšší na světě.

V souhrnné statistice za léta 1977 až 2020 je v rámci České republiky rekordmanem ve výskytu tohoto typu rakoviny Plzeňský kraj. Ostatní regiony převyšuje v počtu případů o 8 až 18 na 100 tisíc obyvatel!

I když mají nárok na bezplatné vyšetření, řada lidí na kolonoskopii nechodí

Za jeden z důvodů poklesu výskytu i úmrtnosti na kolorektální karcinom považují odborníci zavedení systému preventivních (screeningových) vyšetření u lidí, kteří doposud nemají žádné projevy nemoci. V České republice se tento systém týká všech lidí starších 50 let, kteří mají nárok na bezplatné vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Lidé mají možnost si vybrat, jestli chtějí podstoupit už zmiňovanou screeningovou kolonoskopii nebo tzv. TOKS. Pod touto zkratkou se skrývá test na okultní krvácení do stolice. Pokud absolvují kolonoskopii v pořádku, pak mohou mít cca na 10 let klid. Pokud si zvolí raději test na krvácení (TOKS), měli by po 50. roku věku absolvovat vyšetření každý rok, i když je test negativní. Po 55. roku věku pak každé 2 roky. V případě pozitivního průkazu krve ve stolici budou odesláni na podrobnější vyšetření, protože přítomnost stop krve ve stolici ještě nemusí znamenat rakovinu. Navíc se z tohoto testu lékař nedozví ani přesné místo, kde ke krvácení dochází.

Preventivní vyšetření není povinné a záleží na osobním rozhodnutí každého člověka, jestli ho absolvuje. Bohužel v Česku stále značná část lidí starších 50 let svého nároku na bezplatné preventivní vyšetření nevyužívá. Z toho bohužel vyplývá fakt, že se stále objevuje značný podíl pokročilých nádorů ve 3. nebo vyšší stadiu, u kterých je léčba obtížnější a prognóza méně příznivá.

Statistiky navíc bohužel ukazují, že během epidemie covid-19 účast na screeningových vyšetřeních poklesla. Přitom nedávná velká studie z několika evropských zemí prokázala značný význam preventivního vyšetření. Do výzkumu bylo zahrnuto přes 80 tisíc lidí, přičemž lidé podstupující preventivní kolonoskopii měli o více než 30% nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu a o téměř 50 % nižší riziko úmrtí na tuto nemoc než ti, kteří se vyšetřit nedali.

Co zvyšuje a co snižuje riziko rakoviny tlustého střeva?

Čtěte také

Mezi rizikové faktory pro vznik kolorektálního karcinomu patří nadváha či obezita a s nimi související konzumace velkého podílu vysoce energetických tučných a sladkých potravin, jako jsou jídla z podniků rychlého občerstvení nebo sladkosti. Dalšími rizikovými potravinami jsou červená masa, hlavně pokud jsou zpracována do podoby uzenin, smažena nebo grilována. Riziko vzniku rakoviny také prokazatelně zvyšuje konzumace alkoholu.

Jako prevence vzniku nemoci se doporučuje pravidelná fyzická aktivita, stačí i pravidelná svižná chůze. Ve stravě byste měli dbát na dostatečný příjem vlákniny, například v podobě celozrnného pečiva, ovoce, zeleniny a luštěnin (čočka, fazole). Ideálně byste měli sníst 5 malých porcí tohoto typu potravin denně. V případě masa dejte přednost drůbežímu nebo rybám. Tyto potraviny jsou také důležitým zdrojem vitaminů, minerálů a dalších látek užitečných pro metabolismus. Odborníci naopak nedoporučují spoléhat se na potravinové doplňky, které vás před rakovinou neochrání, v některých případech můžou riziko dokonce zvyšovat.

Spustit audio