Purpura, františek, svíčky. Tiše a ochotně dotvářejí sváteční atmosféru. Ale…

20. prosinec 2016

Každý máme vánoční atmosféru spojenou s něčím jiným. Někomu stačí rozsvícený stromeček nebo výzdoba z větviček smrku, borovice či jedle. Někdo má vánoční svátky spojené s vůní purpury nebo františka. Přemýšleli jste někdy o tom, z čeho se vyrábějí? A co mohou znamenat pro naše zdraví?

Purpura je vlastně směs dřevěných smolných pilin nebo třísek, koření a vonných rostlin, které se dávají na rozpálený plech. Na něm se směs praží, přičemž uniká směs kouře a aromatických výparů.

František je oproti tomu směs namletého dřevěného uhlí smíchaná s kadidlem, tedy vzácné aromatické pryskyřice kadidlovníku pravého, který roste na jihu Arabského poloostrova. František po zapálení zvolna doutná, přičemž se uvolňuje kouř s typickou omamnou vůní kadidla. Ostatně český název patrně pochází z anglického názvu pro kadidlo („frankincense“), ten zase z francouzského označení pro čisté kadidlo.

Co se uvolňuje do vzduchu?

Ačkoli mnoha lidem zapálený františek nebo purpura na plotně libě voní, pro lidské zdraví nepředstavují dobrou zprávu. Vypařuje se z nich řada těkavých organických látek, mezi které patří například aldehydy. A vznikají také produkty nedokonalého hoření, jako jsou polyaromatické uhlovodíky nebo jemné a ultrajemné prachové částice. Svým složením se tato směs bohužel v mnohém podobá cigaretovému kouři.


Co jsou ultrajemné částice?
Ultrajemné částice prachu jsou zhruba 500krát až 1000krát menší, než je průměr lidského vlasu. Jsou tak malé, že jsou schopny nejen pronikat do nejjemnějších dýchacích cest a do plicních sklípků. Ukázalo se, že dokonce mohou v plicích procházet buněčnými membránami a prostupovat tak z plic do krevního řečiště. Krví pak mohou být roznášeny i do dalších orgánů lidského těla. Dosavadní lékařské výzkumy ukazují, že ultrajemné částice se podílejí na vzniku vážných nemocí srdce a cév, včetně úmrtí na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.

Na rozdíl od větších prachových částic se běžně neměří a doposud pro ně nejsou stanoveny závazné limity. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale doporučila zavést pravidelná měření počtu ultrajemných prachových částic a stanovení limitů.

Ultrajemné částice vznikají typicky např. ve spalovacích motorech automobilů nebo v lokálních topeništích. Jejich významným zdrojem v interiéru jsou hlavně klasické nebo elektronické cigarety, zapálené svíčky nebo vonné tyčinky, pečení nebo fritování a podobně.

Pokud si za pomocí purpury nebo františka vytvoříme vánoční atmosféru v bytě se zavřenými okny, mohou koncentrace škodlivých látek vysoce přesáhnout množství zplodin, které nacházíme například na frekventovaných křižovatkách nebo v bezprostředním okolí velkých průmyslových podniků. A bez řádného vyvětraní mohou tyto látky v ovzduší našeho domova vydržet dlouhé hodiny.

Romantická atmosféra při svíčkách?

Pokud máte rádi romantickou atmosféru se zapálenými svíčkami, pak si ji užijte s rozumem a nakládejte s ní jako se vzácným kořením. I svíčky jsou totiž v interiéru velmi významným zdrojem ultrajemných prachových částic. Měření, která byla prováděna ve Skandinávii a v USA, ukázala, že zásadním zdrojem znečištění mohou být jak svíčky z pravého včelího vosku, tak svíce vyrobené z jeho náhražky, z parafínu. Podle dánských měření se zapálená svíčka v interiéru může vyrovnat zapálené cigaretě. Při hoření voňavých, parfémovaných svíček se navíc uvolňují těkavé aromatické látky, které u citlivých lidí mohou vyvolávat potíže s dýcháním.

I sporák může z bytu vyrobit „plynovou komoru“

Protože k Vánocům patří v mnoha domácnostech také pečení vánočního cukroví, smažení kapra nebo jiných dobrot, věnujte pozornost i vzduchu, který dýcháte v kuchyni. Při vaření, pečení, smažení nebo fritování vznikají škodlivé látky. Podle dánských odborníků pečení masa může ve vaší kuchyni vytvořit podobné množství škodlivých ultrajmemných částeček jako kouření cigaret. Nemáte-li výkonnou digestoř, která by výpary z vaření spolehlivě odváděla, zavřete raději dveře z kuchyně do ostatních částí bytu a větrejte otevřeným oknem.

Co můžete dělat vy aneb Rady k nezaplacení

  • Pokud k vánoční atmosféře potřebuje vůni františka nebo purpury, určitě si zavřete dveře do dalších částí bytu včetně ložnice tak, abyste alespoň spali v čistějším ovzduší.
  • Pokud máte rádi romantickou atmosféru při svíčkách, nakládejte s ní jako se vzácným kořením.
  • Na trhu jsou už také elektronické „svíčky“, které dokonale napodobují světlo svíčky včetně chvění mihotajícího se plamene, aniž produkují zplodiny.
  • V ideálním případě ani během Vánoc v interiéru nekuřte, ať už klasické nebo elektronické cigarety.
  • Do kuchyně si pořiďte výkonnou digestoř nebo si při vaření zavřete dveře do zbytku bytu a větrejte otevřeným oknem.
Spustit audio