Původ názvů barev 1

20. říjen 2010

Dnešní jazykový koutek bude doslova hýřit barvami – tématem našeho povídání jsou totiž barvy, respektive názvy některých barev a jejich původ. A tak se ptám... , které barvy jste si pro nás připravila?

Barev a různých barevných odstínů je velké množství, a proto si nechám ráda poradit, kterou barvou bych měla začít.

Pokud si tedy mohu vybrat, zvolil bych jednu z nejvýraznějších, a to barvu červenou.

Pojmenování červené barvy je velmi staré, pochází už z praslovanštiny, a proto se objevuje i v ostatních slovanských jazycích. Ve staročeštině se vyskytoval tvar črvený a původně označoval jen tkaniny barvené speciálním barvivem, které se získávalo z určitého druhu červů. Praslovanské [črveň] je odvozeno od črviti, to jest barvit červcem. Postupně se však význam přenesl na červenou barvu obecně. Příbuzné jsou výrazy červen a červenec – názvy těchto měsíců souvisejí zřejmě s faktem, že v tomto období získává ovoce červenou barvu. Někteří badatelé však spojují oba názvy se sběrem červce, z něhož se získávalo červené barvivo; právě v těchto dvou měsících totiž probíhal jeho sběr.

Červená barva má řadu odstínů, co kdybychom si některé vysvětlili?

Červená barva může být vínová či cihlová, v takových případech je ale zřejmé, o jaké odstíny se jedná a k čemu jsou přirovnávány. Méně etymologicky průhledné jsou pak odstíny karmínu, šarlatu či purpuru.
Určitě nejvýraznější červená barva je karmínová. Název sytě červeného barviva karmín se k nám dostal z němčiny – z německého Karmin, které má původ ve francouzském slově carmin – a to pochází ze středověké latiny, ze slova carminium. Latinské carminium vzniklo propojením latinského slova minium s významem rumělka a arabského slova girmizī (s významem temně červený), které bylo odvozeno od staroindického výrazu kŕmi- s totožným významem.
Druhem červeného barviva je také šarlat. Cesta tohoto slova byla velmi komplikovaná. Slovo pochází zřejmě ze středohornoněmeckého slova scharlāt z významem rudá barva nebo drahá rudá látka. Slovo se do němčiny dostalo pravděpodobně ze středověké latiny (scarlatum), kam přešlo z perštiny. Význam perského slova sakirlāt byl nádherná látka, přičemž toto slovo mělo původ v arabském slově sigillāt, tj. látka zdobená vzorkem. Toto slovo pak pocházelo z latinského slova sigillātus, což znamenalo zdobený figurkami. Slovo sigillum totiž znamenalo soška nebo figurka a bylo zdrobnělinou od slova signum, jehož význam je znamení.
Purpur ve významu sytě rudá barva se k nám dostalo přes němčinu ze slova Purpur, jehož původ je v latinském slově purpura s totožným významem. Latinské slovo pochází z řeckého porfýrā, které označuje rudou barvu, tmavě červené roucho i mořského plže, z něhož se získává tmavě červené barvivo. Původ řeckého slova je neznámý, slovo bylo přejato zřejmě z nějakého středomořského jazyka.

Tak komplikované cesty barev čekal asi málokdo, nezbývá – než se těšit na další...

autoři: Stanislav Jurík , Jaroslava Nováková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?