Původ slova „cílovníci“

Telegraf (ilustrační foto)
Telegraf (ilustrační foto)

V tomto jazykovém koutku si budeme povídat o slově, které bude znít povědomě zejména těm, kteří znají Morseovu abecedu. Je v ní totiž pomůckou pro ztvárnění písmene cé. Pokud Morseovu abecedu znáte, je vám teď už jistě jasné, že půjde o slovo „cílovníci“. K čemu v Morseovce slouží, vysvětlí a další zajímavosti o tomto slově přináší Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.

V Morseově abecedě se pomocná slova používají jako nápověda v tom smyslu, že jejich počáteční písmena napovídají, které písmeno je kódováno, a jejich krátké a dlouhé slabiky odpovídají krátkým a dlouhým signálům Morseovy abecedy. Na těchto pomocných slovech je z našeho pohledu zajímavé to, že některá jsou neobvyklá, nepříliš frekventovaná, např. lupíneček, blýskavice nebo právě cílovníci. Morseova abeceda totiž nevznikla v Čechách, a tak bylo potřeba najít slova nebo slovní spojení odpovídající jejím signálům, a těm prostě běžná slova vždy neodpovídala.

V čem jsou zvláštní právě cílovníci?

Jednak už zmíněnou neobvyklostí a nízkou frekvencí, což jde ruku v ruce – co je málo frekventované, je neobvyklé. Přesněji by se dalo říct, že jde o slovo de facto ojedinělé. V Českém národním korpusu je pouhých pět výskytů a z toho čtyři se vážou právě jen k Morseově abecedě. Ten jediný zbývající zmiňuje Lanšperský cílovník, což byla knížka spojená s hradem Lanšperkem ve východních Čechách. Byla určená pro turisty, kteří do ní měli sbírat razítka ze zajímavých turistických cílů. Tato knížečka neměla dlouhý život, ale i kdyby měla, jazykově jde o něco trochu jiného – o neživotný cílovník, nikoli o životného cílovníka.

A našli bychom slovo „cílovník“ třeba ve slovníku?

I v našich nejběžnějších slovnících spisovného jazyka byste cílovníka hledali marně. Jen v lexikálním archivu Ústavu pro jazyk český se najdou 4 excerpční kartičky, které slovo cílovník zachycují. Na nejnávodnější z nich je uvedena věta pro přímé zaměření na cíl je vpředu na hlavni kuželovitý cílovník. Byla vypsána z Encyklopedie československé mládeže pro školu a dům z roku 1937 a týká se mušky, mířidla střelné zbraně. I tady jde ale o neživotný cílovník, nikoli o životného cílovníka.

Je tedy vůbec šance setkat se dnes s tímto slovem v běžném jazyce jinde než v souvislosti s Morseovkou?

Velmi ojediněle ano. Název tohoto znění nese například nová dětská kniha Evy Papouškové, ovšem zda vůbec a jak souvisí s Morseovkou, ponecháme na zvídavosti čtenářů. V internetových blozích se pak například dočteme, že cílovníci jsou opakem startovníků, přičemž startovníci jsou ti, kteří mají startovní pistole, a cílovníci ti, kteří v cíli drží stopky a měří závodníkům čas. Zní to velmi věrohodně, ale věrohodnost nemůžeme bohužel potvrdit z jiných zdrojů, a tudíž je zřejmé, že v každém případě půjde o výraz zcela periferní.