Radon – podceňovaný zabiják bez barvy a zápachu

11. říjen 2016

Podle Světové zdravotnické organizace je radon druhou nejčastější příčinou rakoviny plic, hned po kouření. Česká republika se přitom řadí mezi země, kde množství radonu v budovách patří mezi nejvyšší. Odborníci odhadují, že právě radon je v Česku zodpovědný za předčasnou smrt zhruba 900 lidí ročně. Co můžeme dělat? A kde se poradit?

Proč radon škodí?

Radon je radioaktivní prvek, jehož poločas rozpadu činí zhruba 3,8 dne. Rozpadem atomu radonu se uvolňuje záření alfa, přičemž vzniká další radioaktivní prvek - polonium. I to se ale opět rychle rozpadá, uvolňuje se další radiace a vzniká další radioaktivní prvek. Podobný proces se rychle několikrát opakuje, přičemž se uvolňuje další radiace. Pokud tedy člověk vdechne radon a k jeho rozpadu dojde v plicní tkáni, může uvolněná radiace poškodit některou z buněk takovým způsobem, že odstartuje vznik rakoviny.


Pokud strávíte rok v domě, kde radon přesahuje doporučenou hodnotu, jste vystaveni většímu ozáření, než kdybyste každý den absolvovali rentgenový snímek plic!

Kde si dát na radon pozor?

Množství radonu v budovách souvisí s geologickým složením území a závisí na obsahu radioaktivních prvků v horninách. Česká republika má díky svému podloží jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách. Nicméně výskyt radonu se v jednotlivých regionech významně liší. Představu o výskytu radonu ve svém okolí můžete získat nahlédnutím do radonové mapy, kterou na základě provedených měření sestavil Statní ústav radiační ochrany. Na stejné internetové stránce si můžete vyhledat také výsledky provedených měření v konkrétní obci.


Co je vlastně radon a kde se bere?
Radon je přírodní plyn bez barvy a bez zápachu. Vzniká postupným rozpadem uranu v horninách, z nichž se následně uvolňuje a stává se součástí vzduchu v zemině. Ze země pak radon proniká do domů a v nich se může hromadit.

Kolik radonu máme kolem sebe a kdy už škodí?

Množství radonu v ovzduší se vyjadřuje jako takzvaná objemová aktivita v Bequerelech na metr krychlový, což vlastně udává, kolik atomů radonu v kubickém metru vzduchu se rozpadne každou sekundu. Ve venkovním ovzduší se radon rozptyluje a jeho koncentrace bývá velmi nízká, hodnoty se běžně pohybují kolem 5 až 10 Bq/m3. V budovách by podle Světové zdravotnické organizace hodnoty neměly překračovat 100 Bq/m3. V České republice činí průměrná hodnota radonu v bytech 118 Bq/m3 a patří mezi nejvyšší na světě. Podle české legislativy by v nově stavěných domech neměla být překročena hodnota 200 Bq/m3 a u stávajících domů 400 Bq/m3. Na základě rozsáhlých epidemiologických studií došli odborníci k závěru, že dlouhodobé vystavení každým 100 Bq/m3 zvyšuje riziko onemocnění rakovinou plic asi o 16 %.


Jak se radon měří?
Radon je dnes možné měřit několika způsoby. Měření obvykle probíhá delší dobu, protože obsah radonu v ovzduší kolísá v závislosti na mnoha okolnostech. Radon do domu proniká hlavně z podloží, ale jeho zdrojem mohou být i použité stavební materiály nebo se může uvolňovat z vody přiváděné do domu. Koncentrace radonu závisí také na ročním období, meteorologických podmínkách nebo na chování lidí v domě. Obvykle se měří buď průměrná koncentrace radonu během jednoho roku nebo během dvou měsíců pomocí tzv. stopových detektorů. Takové měření je pro občany bezplatné v rámci státního programu vyhledávání budov s vyšším výskytem radonu.

Můžeme se před radonem chránit?

Existují opatření, která jsou schopná omezit vstup radonu do domu. Celkem jednoduše je můžeme uplatnit při stavbě nové budovy, ozdravit lze ale i starší budovu. U té by měla být základem tzv. radonová diagnostika, která zjišťuje zdroje radonu a cesty jeho šíření uvnitř objektu. Na základě této diagnostiky vám odborníci doporučí konkrétní opatření pro daný dům. Může jít buď o utěsnění vstupních cest radonu nebo zvýšení intenzity výměny vzduchu. Například o utěsnění trhlin ve stavebních konstrukcích, nahrazení trativodů, utěsnění stávajících nebo osazení nových dveří, položení protiradonové izolace, zavedení nucené ventilace atd.

Co můžete udělat vy aneb Rady k nezaplacení
  • Zkontrolujte si, zda bydlíte v oblasti s vyšším výskytem radonu, zvláště v případě, že bydlíte v přízemním bytě nebo v rodinném domě.
  • Na radon myslete v okamžiku, kdy se chystáte koupit nemovitost nebo plánujete stavět nový dům.
  • Pokud chystáte výměnu oken či zateplení domu, nezapomeňte, že omezení ventilace může vést k hromadění radonu v interiéru.
  • Nechte si radon v domě nebo v bytě změřit.
Mapa měření objemové aktivity radonu v bytech
Spustit audio