Selen proti rakovině? Hvězda, která pohasíná

9. duben 2019

V posledních třiceti letech se lékaři intenzivně zajímají o selen, a to kvůli jeho možnému využití při prevenci nejrůznějších onemocnění, případně jejich léčbě. Co dosud víme o látce, kterou dnes běžně seženete v potravinových doplňcích?

Výzkumy objevily v lidském těle doposud zhruba 25 tzv. selenoproteinů, které hrají různé role v oblasti správného fungování organismu. Asi nejpopulárnější je význam selenu pro správnou funkci jednoho z enzymů, který nás chrání před oxidačním stresem. Proto je selen provažován za antioxidant. Další selenoproteiny se uplatňují v bílých krvinkách zvaných T-lymfocyty, v metabolismu hormonů štítné žlázy, ale i v metabolismu kosterních svalů nebo myokardu - svalu srdečního.

Selen je proto považován za esenciální stopový prvek, který je v malém množství nezbytný pro zdraví člověka. Odborný panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém stanovisku z roku 2014 konstatoval, že dostatečný příjem selenu se pohybuje od 15 mikrogramů na den pro roční děti až po 70 mikrogramů pro dospělé.

Selen byl objeven v roce 1817 a pojmenován je po řecké bohyni Měsíce – Selene. Patří mezi vzácné prvky, které se na Zemi nacházejí v podobě řady chemických sloučenin, ale jen ve velmi malých koncentracích. V současné době se využívá selenu v průmyslu hlavně k výrobě fotocitlivých článků, v minulosti se používal i v kopírkách a laserových tiskárnách. Přísad s obsahem selenu využívá i sklářský nebo hutnický průmysl.

Nicméně výsledky zkoumání také ukazují, že v nepříliš vyšším množství může být selen naopak pro člověka škodlivý. Nepříznivý účinek se může projevovat například vypadáváním vlasů, zažívacími potížemi, pocity nevolnosti, průjmy atd.

Nadějné výsledky epidemiologických a laboratorních studií

Několik epidemiologických studií došlo k závěrům, že skupiny sledovaných lidí s vyšším příjmem selenu v potravě nebo s vyšším obsahem selenu v těle vykazují nižší výskyt některých typů rakoviny. Nadějně byly také výsledky některých laboratorních testů, když sloučeniny selenu vykazovaly schopnost omezit růst nádorových buněk. To vedlo k širokému zájmu odborníků i laiků o výzkum možných protinádorových účinků selenu.

Vědecká bomba vybuchla v roce 1996

Vědeckou i mediální senzací se staly výsledky studie, kterou v roce 1996 přinesl časopis americké lékařské asociace JAMA. Lékaři podávali skupině více než 1 300 dobrovolníků po dobu čtyř a půl let tablety, které obsahovaly buď placebo, nebo 200 mikrogramu selenu denně. Účastníky pokusu byli muži s věkovým průměrem 63 let a cílem studie bylo ověřit, zda podání selenu může snížit riziko rakoviny kůže.

První analýza výsledků několikaleté práce přinesla výzkumníkům zklamání, protože nenašli žádný rozdíl ve výskytu rakoviny kůže. Ke svému překvapení ale objevili podstatně nižší celkovou úmrtnost na rakovinu ve skupině, která dostávala selen, ve srovnání s dobrovolníky, kteří užívali placebo. Dílčí analýzy ukázaly nižší riziko úmrtí na rakovinu plic, jícnu, střeva a hlavně na rakovinu prostaty, které byla o neuvěřitelných 63% nižší u dobrovolníků, kteří užívali pravidelně selen.

Superhvězdou obchodu s potravinovými doplňky

Selen se okamžitě stal celebritou pro výrobce nejrůznějších „zdravých“ potravin nebo potravinových doplňků. A rozvoj internetu pak nabídl dokonalý nástroj marketingu pro tento obchod. Když si do vyhledavače zadáte slova „selen“ a „zdraví“, najde v češtině desítky tisíc internetových odkazů. Pro anglické termíny dokonce desítky milionů webových stránek. Pokud byste byli ochotni věřit všemu, co si na internetu přečtete, měl by být selen téměř pohádkovým elixírem života a zdraví.

Nicméně někteří lékaři už v 90. letech upozorňovali, že výsledky studie jsou příliš optimistické. Navíc ve vědě platí, že hodnověrné jsou výsledky takového pokusu, ke kterým je možné dojít opakovaně. Proto byla připravena větší a detailnější studie, s cílem ověřit užitečnosti preventivního podávání selenu.

SELECT a další studie přinesly zklamání

Vzhledem k nadějným výsledkům se americký institut pro rakovinu (NCI) rozhodl financovat rozsáhlý klinický pokus SELECT zaměřený specificky na prevenci rakoviny prostaty, kterého se zúčastnilo přes 35 tisíc mužů starších 50 let. Pokus byl plánován na 7 až 11 let, přičemž účastníci dostávali 200 mikrogramů selenu a 400 mezinárodních jednotek vitaminu E denně. Kontrolní skupiny pak dostávaly buď dvě placeba nebo placebo + vitamin E nebo selen. Přitom ani samotní účastníci testu ani ošetřující lékaři nevěděli, kdo dostává potravinový doplněk, a kdo jen placebo.

Experti, kteří dohlíželi na řádný průběh studie, ale po 5 letech jejího trvání rozhodli, aby dobrovolníci přestali s užíváním preparátů, protože průběžné výsledky neukazovaly žádný pozitivní účinek.

Podobných studií se v různých zemích světa uskutečnilo několik a nevládní nezisková organizace COCHRANE prováděla jejich analýzy. Zatím poslední zhodnocení bylo zveřejněno v roce 2018, přičemž zahrnovalo 83 studií. Z nich 10 bylo tzv. kontrolovaných. Lékaři došli k závěru, že velice kvalitní kontrolované studie nenašly žádný vliv preventivního podávání selenu na snížení celkového rizika rakoviny nebo specifických typů rakoviny, a to včetně rakoviny prostaty. Některé klinické pokusy naopak neočekávaně naznačují možné zvýšení rizika karcinomu prostaty, cukrovky 2. typu nebo kožních potíží.

Spustit audio