Šikana a slova příbuzná

13. leden 2010

0:00
/
0:00

Současné slovníky nám s volbou patřičného přídavného jména bohužel nepomohou. Jen starší Příruční slovník jazyka českého z 1. poloviny 20. stol. uvádí k podstatnému jménu šikana přídavné jméno šikanózní, ale už v tomto starém slovníku je označeno jako zastaralé. Je s podivem, že právě podoba šikanózní ale žije v současném jazyce - v publicistice, ale např. i v textech soudních rozhodnutí se dočítáme např. že StB uplatňovala své obvyklé šikanózní metody i vůči svým oznamovatelům, soudy mohou podnikatelům ztrpčit život podáváním šikanózních návrhů na konkurzy apod. Podoba šikanózní je ze všech možných odvozenin od podstatného jména šikana druhá nejčastější, zdá se tedy, že o zastaralosti se dnes nedá mluvit. Nabízí se otázka, proč se ke slovu šikana nevytvořila a nevžila podoba šikanový, přípona -ový je přece základním a nejrozšířenějším prostředkem pro tvoření obecně vztahových přídavných jmen, ale na otázku proč se v jazyce často obtížně hledá odpověď, a to i v tomto případě. V každém případě je jisté, že šikanový se nepoužívá, nepodařilo se nám najít žádný doklad, všechny nalezené podoby jsou jen překlepy v textech, ve kterých chtěl autor zřejmě použít podobu šikanovaný.

M: Uvedli jsme si i řadu jiných přídavných jmen od slova "šikana". Jak ta se používají?

Podoba šikanující je především dějová, např. ve větách jako šikanující žák se přiznal až po četných svědectvích, šikanující postup úřadů může mít podobu vyžadování nesmyslných formulářů, šikanující děti se dopouštějí několika trestných činů apod. Domnívám se, že podoba šikanující má k podobě šikanózní blízko, a to v tom smyslu, že v některých kontextech lze užít obě podoby a významový rozdíl mezi nimi nebude až tak velký, že by se vzájemně zcela vylučovaly. Porovnejme třeba spojení šikanózní návrh na exekuci a šikanující návrh na exekuci. V obou případech bude jasné, že příslušný návrh je více než jen výkonem administrativního úkonu, ale je také spojen s nepatřičným tlakem na adresáta tohoto výkonu.

M: Zbývá zmínka o poslední podobě, o přídavném jménu "šikanovací".

Přídavné jméno šikanovací má určitý odstín účelovosti, tedy toho, že "slouží k šikanování". Uveďme si příklady: oběť byla ráda, že šikanovací nástroj skončil v rukou policie, v sektě byly uplatňovány důmyslné šikanovací praktiky apod. Právě ten účelový odstín způsobuje, že podoba šikanovací je použitelná jen ve specifických kontextech, nemůže plnit funkci podoby obecně vztahové.
autor: Martin Prošek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.