Solária. Čím dřív s nimi začnete, tím hůř

10. leden 2018

Opálená kůže se stala módou, která vede mnohé lidi k nadměrnému slunění, ale i k návštěvě solárií, díky kterým si opálený vzhled kůže mohou pořídit nebo udržet bez ohledu na počasí a roční období. Existuje dokonce chorobná závislost na opalování. A také zdravotní rizika, která jsou spojena právě s používáním solárií.

Světová zdravotnická organizace varuje

„Není pochyb o tom, že solária jsou nebezpečná pro naše zdraví“, uvádí dr. Maria Neira ze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dodává: „Státy musí zvážit, zda jejich používání zakázat, nebo omezit, a informovat všechny uživatele solárií o jejich zdravotních rizicích.“ WHO doporučuje státům buď zakázat služby solárií zcela, nebo alespoň prodej solárií do domácností. Případně zavést alespoň minimální věkový limit pro návštěvu solária a omezit vstup vysoce rizikovým skupinám. Dále WHO doporučuje omezovat vystavení UV záření a povinnost používat ochranné brýle. Další doporučení se týkají označení solárií varovnými značkami, informovaní uživatelů o zdravotních rizicích a omezení reklamy na solária.


Jak solária fungují?
Solária jsou zařízení, která napodobují ultrafialovou služku slunečního záření. Převážně v jejich spektru převažuje složka záření UV A o vlnové délce 320 až 400 nm, která vyvolá nedlouho po ozáření kůže její zhnědnutí tím, že zvyšuje množství kožní barviva melaninu ve svrchních vrstvách kůže. Nicméně tato změna však přetrvává jen omezenou dobou. Dlouhodobě však vystavování UV záření představuje nezanedbatelná rizika.

Pozor na rakovinu kůže

Světová zdravotnická organizace varuje, že solária představují riziko pro všechny lidi, ale nejzranitelnější jsou mladí a také lidé se světlou pokožkou. WHO uvádí, že solária jsou jen v Evropě, v Austrálii a v USA zodpovědná za každoroční vznik zhruba 10 tisíc případů zhoubného melanomu a dalších 430 tisíc případů onemocnění jinými typy nádorů kůže. Vychází přitom z rozsáhlé studie, která zhodnotila dostupné výzkumy a byla v roku 2014 otištěna v lékařském vědeckém časopise JAMA (Journal of American Medical Association).

Čím dříve začnete, tím většímu riziku se vystavujete

WHO upozorňuje, že čím dříve začnete s používáním solária, tím vyšší riziko vzniku rakoviny kůže máte. Rozsáhle přehledové studie z roku 2012 došly k závěru, že pokud začnete chodit do solária před 35. rokem, pak si zvyšujete riziko vzniku melanomu o 60%. A pokud začnete už před 25. rokem věku, zvyšujete si riziko vzniku tzv. rakoviny ze skvamozních buněk nebo spinaliomu o více než 100% a riziko vzniku bazaliomu o 40%.


Bazaliom
Jako bazaliom nebo tak bazocelulární karcinom se označuje nádor, který se obvykle vyskytuje u starších lidí v oblastech kůže chronicky vystavených UV záření. Zpravidla začíná nenápadně a pomalu jako šedobílé zduření kůže čočkovitého tvaru nebo podoby uzlíku, který postupně může přecházet do formy vředu. Vyskytuje se poměrně často a v různých formách. Poměrně vzácně metastazuje, většinou způsobuje místní destrukci tkáně.

Co je to melanom a proč je nebezpečný?

Jako maligní neboli zhoubný melanom se označuje nádor kůže, který vychází z buněk pokožky, které produkují kožní barvivo melanin, případně z buněk kožních znamének, tzv. pigmentových névů. Existují různé typy tohoto nádoru, nicméně poměrně brzy dochází k metastázám nádoru, a proto úspěch léčby závisí na jeho včasném odhalení a odstranění.

Výskyt melanomu je poměrně častý a navíc narůstá nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích světa. V Česku je podle statistik sedmým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec a jeho výskyt se za posledních 20 let více než zdvojnásobil. Zatím co v roce 1994 bylo u nás odhaleno něco přes tisíc případů melanomu, v roce 2014 už byl nově zjištěn o více než 2400 lidí! Přitom každoročně tento nádor zabije v Česku zhruba 350 až 400 nemocných.

Zajímavé je, že ačkoli se melanom objevuje častěji u žen, muži na něj častěji umírají. Muži totiž své kůži věnuji méně pozornosti a méně si všímají varovných změn pokožky. Přitom pro úspěšnou léčbu melanomu je klíčové právě jeho včasné odhalení.


Spinaliom
Jako spinaliom nebo spinocelulární karcinom se označuje nádor, který kromě kůže může postihovat také sliznice. Je asi 10 krát méně častý než bazaliom. Často vzniká u starších lidí v místech chronického poškození UV zářením. Obvykle začíná jako tuhý pupínek s bradavičnatým rohověním, který se rychle zvětšuje a který se po odloupnutí povrchové rohovinové vrstvy může měnit ve vřed. Má tendenci metastazovat, a proto je nutná včasná léčba.

Další zdravotní rizika spojená se solárii

Různé typy rakoviny nejsou jedinými zdravotními riziky, která jsou spojena s používáním solárií. Vystavení očí ultrafialovému záření zvyšuje riziko katarakty neboli šedého zákalu, při kterém dochází k poškození čočky v lidském oku.

V případě kůže může dojít k jejímu spálení (podobnému jako při opalování na sluníčku) a dochází také k jejímu předčasnému stárnutí. Odborníci používají termínu aktinické stárnutí kůže nebo „photoaging“, který se projevuje hrubými i mikroskopickými kožními změnami, které mohou mimo jiné následně vést i ke vzniku nádorů. Celkový negativní účinek chronického vystavení UV záření může spočívat v potlačení funkce imunitního systému organismu.

Chorobná závislost na opalování

Jako tanorexie se označuje chorobná závislost na tom, aby si člověk udržel snědý vzhled opálené kůže, která vede k nezřízenému opalování nebo k častým návštěvám solárií. Podle odborníků postihuje tato porucha nejčastěji dívky nebo mladé ženy. Bývá mnohdy spojena také s anorexií, což je porucha příjmu potravy, při které pro údajné dosažení štíhlé linie dochází k dramatickému vyhubnutí až k smrti z úplného vyčerpání organismu. Příznaky tanorexie trpí podle amerického průzkumu mezi tamními uživateli solárií z řad studentů asi 12 % respondentů.

Kdy byste solária rozhodně používat neměli?
  • jste-li mladší 18 let
  • pokud se snadno na slunci spálíte
  • pokud máte na svém těle větší množství pih nebo mateřských znamének
  • v případě, že jste prodělali rakovinu kůže nebo pokud se nemoc vyskytla ve vaší rodině
  • pokud užíváte léky, které by mohly zvyšovat citlivost kůže vůči UV záření
  • pokud vaše kůže už v minulosti byla poškozena slunečním zářením
Spustit audio