Štěkot psů, troubení rohů, dusot kopyt: Pozor na divokou honbu

31. březen 2024

Pověsti o takzvané divoké honbě se vyskytují všude možně. Nevyhnuly se ani Merklínu na jižním Plzeňsku, kde měl s divokou honbou čest tamní hraběcí hajný…

Divokou honbu doprovázejí podle pověstí zajímavé meteorologické jevy

U Merklína na jižním Plzeňsku kdysi stávala panská hájovna. "Stávala tady samota, kde bydlel hraběcí hajný. Podle pověsti to byl velice pečlivý hajný, který chodil na obchůzky do vedlejšího lesa večer co večer a kontroloval vše, co se tam dělo,“ uvedl historik Jiří Sankot.

Pouze v jednom měsíci v roce se ve večerních a nočních hodinách nedoporučovalo do lesa chodit. Tím měsícem byl prosinec. „Příčinou byla takzvaná divoká honba, která v tomto lese právě v prosinci pořádala hony,“ pokračoval Sankot.

Spisovatel Otomar Dvořák ve své knize Démonické pasti popisuje tento jev následovně: „Z hloubi lesa náhle zazní děsivé zvuky připomínající troubení loveckých rohů, štěkot a vytí rozdivočelé psí smečky, dusot kopyt, hvízdání, chechtot a kvílivé výkřiky. Jsou to projevy čehosi nepopsatelného, co se jako smrtící lavina valí přes kopce i údolí. Neviditelná lovecká štvanice je provázena bouřlivými meteorologickými jevy; někdy se blýská, strhne se bouře s krupobitím, ale každopádně jízda přízračných jezdců natolik rozvíří vzduch, až způsobí vichřici, která rve listí, láme větve a někdy i vyvrací stromy. Jen málokdo prý přežije bez úhony setkání s krvežíznivou smečkou.“

Hola, hola!

V pověsti z Merklína se vypráví, že o jednom prosincovém večeru seděl hajný ve světnici a spravoval si svou ručnici. „Najednou za okny zaslechl zvláštní zvuky. Znělo to jako troubení lesních rohů, slyšel dokonce křik a štěkání psů. Otevřel tedy okno, aby se mohl více zaposlouchat, co se v lese děje, a najednou spatřil obrovský tmavý mrak, který se valil lesem proti němu. Pak uslyšel, jak někdo volá Hola, hola! Hajný usoudil, že pokud někdo potřebuje pomoc, měl by se mu ozvat zpátky. Zavolal tedy také Hola, hola! Nikdo se ale k hájovně nepřiblížil, a tak okno zase zavřel a vrátil se k opravě ručnice. Pojednou se však ozvalo zaťukání na okno…

Poslechněte si mrazivou pověst až do konce v přiložené reportáži.

Spustit audio