UFI vám může zachránit život. Při první pomoci šetří drahocenný čas

21. únor 2022

Naše domovy se v posledních desetiletích zaplnily množstvím výrobků, které mohou obsahovat nebezpečné chemické látky. Při práci s nimi může v mžiku dojít k nehodě nebo otravě. Včasnou pomoc ulehčí nový kód UFI, který už teď najdete na obalech některých výrobků. V budoucnu tam bude uváděn povinně.

Zdravotníci se poměrně často setkávají s případy, kdy se lidé nešťastnou náhodou nebo z nepozornosti dostanou do styku s nebezpečnými chemikáliemi. Rychlá pomoc přitom závisí i na znalosti toho, o jakou nebezpečnou chemikálii se vlastně jedná a jaké jsou její účinky. Právě k tomu slouží nový kód.

MUDr. Miroslav Šuta

Zkratka UFI pochází z anglického sousloví „Unique formula identifier“, které se do češtiny překládá jako jedinečný nebo jednoznačný identifikátor složení. Prakticky jde o šestnáctimístný kód složený z číslic a písmen, která jsou uspořádána do 4 skupinek po čtyřech znacích vždy oddělených pomlčkami. Každý výrobek má jedinečnou kombinaci znaků, která obsahuje informace o výrobku, jeho použití, obsažených chemických látkách a o jejich toxicitě.

Identifikátor UFI slouží pracovníkům zdravotnické pohotovosti nebo operátorům toxikologického informačního střediska rychle a přesně zjistit, s jakým výrobkem postižený člověk přišel do kontaktu. A díky tomu mohou poskytnout rychlou a účinnou první pomoc a stanovit efektivní léčebný postup, například podání antidota (protijedu).

Kdo a proč UFI vytvořil?

Systém UFI připravila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), a to na základě zkušeností zdravotníků a pracovníků toxikologických informačních středisek. Vzhledem k množství rozmanitých výrobků s obsahem zdraví škodlivých látek na evropském trhu měla toxikologická střediska ve 40 % telefonátů potíže rychle a přesně identifikovat příslušný výrobek a jeho složení. Což je ovšem klíčové pro rozhodnutí o tom, jestli a jakou lékařskou pomoc postižený člověk potřebuje.

Systém kódů umožňuje zdravotníkům identifikovat v kterékoli zemi Evropské unie konkrétní výrobek a jeho složení bez ohledu na stát, kde byl vyroben, a bez ohledu na jazyk, kterým je potištěn obal výrobku.

Kde UFI najdeme?

Kód UFI najdeme na etiketách výrobků s obsahem nebezpečných chemikálií nebo přímo na jejich obalech. Měl by být umístěn v blízkosti názvu výrobku a varovných piktogramů označujících nebezpečné vlastnosti (vykřičník, mrtvá ryba a suchý strom atd.). Od ledna 2021 je postupně zaváděn u výrobků pro spotřebitele. Od roku 2025 pak bude povinné uvádět ho také u výrobků určených pro profesionální a průmyslové používání.

Čtěte také

Uvádění UFI kódů není povinné pro kosmetiku, která se řídí speciálními předpisy. UFI ale najdeme na obalech velmi široké škály výrobků. Jedná se o všemožné typy čistících prostředků – pro koupelny, kuchyně, venkovní prostory, pro boty i pro automobily. Ale také o prostředky pro praní prádla (včetně aviváží), pro čištění praček a myček. UFI najdete i na uměleckých a řemeslných potřebách, jako jsou barvy nanášené prsty nebo hobby barvy. Kód získají také výrobky určené k boji proti zápachu, od pokojových deodorantů až po vonné svíčky.

UFI se týká i výrobků pro práci na chatě, chalupě nebo zahradě, jako jsou chemická hnojiva nebo pesticidy, barvy a laky, betonové a maltové směsi nebo lepidla, třeba pro obklady stěn nebo podlahové krytiny. Kódem UFI by měla být označena i paliva do zahradních lamp nebo podpalovače grilu.

Zvláštními kategoriemi jsou pak náplně pro elektronické cigarety a inkousty nebo tonery do tiskáren a kopírek.

Nehodám je možné předcházet

Nehodu s výrobky domácí chemie nelze nikdy vyloučit na 100%, ale její riziko je možné omezit dodržováním bezpečnostních pravidel. Například tím, že:

  1. při nákupu dáváte přednost výrobkům, které nemají nebezpečné vlastnosti. Varovné symboly informující o nebezpečných vlastnostech výrobků (a v nich obsažených chemikálií) mají podobu na špičku postaveného čtverce s červenými okraji, uprostřed kterého je uveden konkrétní piktogram. Domácí chemie se nejčastěji týká vykřičník varující před dráždivými látkami nebo zkumavka s chemikálií odkapávající na ruku. Varuje před korozivními a žíravými látkami. Symbol suchého stromu a mrtvé ryby pak nabádá k obezřetnosti kvůli obsahu látek nebezpečných pro životní prostředí.
  2. výrobky domácí chemie uchováváte na místě nedostupném pro děti a domácí mazlíčky, například v uzamykatelné skřínce nebo komoře. Nevhodné je umístit výrobky vysoko, hrozí riziko, že děti nebo zvířata na sebe výrobek převrhnou.
  3. nepřelíváte nebo přesypáváte výrobky z originálních obalů. Zvláště nebezpečné je jejich přemístění do obalů od nápojů nebo od potravin (lahev do limonády či alkoholu, obal od mouky atd.), které zvyšuje riziko záměny.
  4. chemické výrobky neskladujete na vysoké polici, kam špatně vidíte nebo kam špatně dosáhnete. Snižujete tak riziko, že na sebe výrobek převrhnete.
  5. při práci s domácí chemií nejíte, nepijete a nekouříte
  6. nakládáte s výrobky vždy jen podle pokynů výrobce a užíváte při manipulaci s nimi vhodné ochranné pomůcky (rukavice, brýle, boty atd.)
autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio