Zbrojnice Karla IV., Vochovská venuše i vzácný porcelán. V Západočeském muzeu v Plzni si každý najde své

11. březen 2023

Západočeské muzeum v Plzni tvoří několik poboček a hlavní budova v Kopeckého sadech. V muzeu je rozhodně na co se dívat, na své si tady přijde snad úplně každý. Od unikátní městské zbrojnice, kterou založil Karel IV., přes archeologické nálezy až po porcelán a sklo.

Ve spodní části muzea se nachází takovýto poklad

„Zbrojnice obsahuje zbraně od konce 14. století, což jsou světové unikáty, až po století 17., tedy po konec třicetileté války,“ uvedl emeritní ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frýda. Městská zbrojnice se nachází ve spodní části hlavní budovy a mnohé návštěvníky jistě překvapí svým rozsahem i jedinečnými exponáty.

Hlavní budova muzea nabízí několik stálých expozic, což může být lákadlem zejména pro mimoplzeňské návštěvníky, kteří v muzeu třeba ještě nikdy nebyli, a vždy minimálně 2 časově omezené výstavy, což by mělo zaujmout zejména ty, kteří Západočeské muzeum už víceméně znají, a chtějí se dozvědět něco nového. „Expozice jsou zajímavé a když to zjednoduším, v každém patře je jedna. Například v archeologické části této expozice nejsou jen vystavené exponáty, ale ukazujeme díky audiovizuálním pomůckám i to, jak tyto předměty vznikaly, a to za pomoci experimentální archeologie,“ sdělil ředitel muzea Jiří Orna.

Při pohledu na venuši je patrné, že se jedná o ženu

Právě v této části expozice je vystavena dokonce soška venuše. Ne však Věstonická, ale Vochovská: „Tato venuše je mladší, než ta Věstonická, pochází z období neolitu. Jedná se o hliněnou plastiku, u níž je dosti patrné, že jde o ženu. Nemá tedy tak velkolepé tvary, jako měly venuše ze starších období, ale tento název jí bezesporu přísluší,“ popsal jeden z nespočtu zajímavých předmětů vystavených v muzeu Jiří Orna.

Expozice s názvem Pohledy do minulosti Plzeňského kraje-Historie seznamuje návštěvníky s dějinami 10.-19. století a člověk se tady dozví mnoho zajímavostí, které si může poté snadno propojit se současnými částmi města Plzně, s dnešními ulicemi a zákoutími, která v minulosti měla třeba zcela jiný a mnohdy překvapivý charakter a význam pro zdejší obyvatele, než jaký mají dnes.

Západočeské muzeum je krásné i zvenčí

V nejvyšším patře budovy muzea si pak na své přijdou zejména dámy, ale nejen ony – nachází se zde expozice Umělecké řemeslo/Užité umění. Návštěvníkům tady jistě budou oči přecházet, najdou tady totiž detailně propracované výtvory, a to jak z našich končin, tak třeba z Blízkého či Dálného východu. „Je to o výrobcích, které svým uměleckým zpracováním přesahují běžnou řemeslnou výrobu. Uměleckoprůmyslové sbírky tedy obsahují sbírky skla, církevního umění, zámečnictví, kovářství, keramiky a porcelánu,“ řekl František Frýda.

Krom hlavní budovy můžete navštívit také plzeňské pobočky ZČM Muzeum loutek, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze a Národopisné muzeum Plzeňska (v současné době z důvodu rekonstrukce uzavřeno). Z těch mimoplzeňských pod ZČM spadá Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Vodní hamr Dobřív společně s Pamětní síní Jindřicha Mošny.

Spustit audio