Budu se soustředit. Tahá to trochu za uši, ale není to špatně

27. březen 2023

Reagujeme na dotaz posluchačky, která se ptá, jestli sloveso soustředit se je dokonavé nebo nedokonavé. Vadí jí slovní spojení „budeme se soustředit“, které se často objevuje ve veřejných projevech.

Sloveso „soustředit se“ je příkladem slovesa, u kterého dochází poslední dobou k zajímavému posunu. Ve starších slovnících je toto sloveso uváděno jako dokonavé. Ve škole učíme žáky, že dokonavé sloveso poznáme podle toho, že má pouze tvary minulého a budoucího času, vyjadřuje děj ohraničený, takový, který proběhl nebo proběhne, byl nebo bude kompletní. Tvar slovesa „soustředit se“ v minulém čase zní „soustředil se“, v budoucím čase pak „soustředí se“, obojí proběhlo, respektive proběhne jednou a je to hotové.

Když ovšem řekneme, že se někdo soustředil na důležitý úkol, určitě někdo může namítnout, že to mohlo trvat nějakou dobu, že to probíhalo a že vlastně nevíme, jak to skončilo. Také tvar slova „soustředím se“ vypadá, jako že to právě probíhá. Třeba ve větě: „Počkej, teď se soustředím na šachovou partii!“. V češtině máme k tomuto účelu nedokonavý protějšek tohoto slova, a to sloveso soustřeďovat se. Někdo se soustřeďoval v minulosti, soustřeďuje se v přítomnosti a bude se soustřeďovat v budoucnosti. Zajímavé je, že toto sloveso používáme podstatně méně často. V korpusu českého jazyka můžeme zjistit, že zatímco slovo „soustředit“ se vyskytuje zhruba 46x na milion slov, slovo „soustřeďovat“ pouze zhruba 7x na milion slov. Svou roli v tom, že ho mluvčí či pisatelé nevolí, může hrát větší délka, náročnější výslovnost i grafická podoba s písmenem ď u slova „soustřeďovat se“.

Soutěžit, soupeřit, souznít

Slovo „soustředit se“ skutečně má v češtině několik pomocníčků, totiž dalších slov začínajících předponou sou-, například soustružit, soupeřit, souznít, soutěžit nebo souviset. Všechna tato slova jsou nedokonavá, běžně říkáme, že budeme soutěžit nebo že něco bude souviset s něčím jiným. Působí tu tedy takzvaná vyrovnávací tendence, která v jazyce využívá princip analogie. Pokud existuje více podobných slov, mluvčí se snaží používat všechny zástupce dané skupiny stejným způsobem. Proto i v Internetové jazykové příručce je už uvedeno, že užití slova soustředit se jako nedokonavého je také přijatelné.

autoři: Růžena Písková , Stanislav Jurík
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.