Dejte si pozor na Červenou karkulku i na indiána

6. duben 2021

Červená karkulka i indián spolu souvisejí z pohledu pravopisného, náležejí mezi tzv. pravopisné chytáky. U obou došlo v průběhu posledních 50 let ke změně zápisu.

Červená karkulka se opravdu píše s velkým Č a s malým k. Je to kodifikovaný způsob zápisu daného jména. Karkulka označuje čepičku, jde tak vlastně o pojmenování postavy Červená čepička, pak je malé k ve slově karkulka logické.

Velký vliv na zápis dvouslovného pojmenování má ale také fakt, že užíváme i zkrácené podoby jména Karkulka a název pohádky existuje také v podobě O Karkulce. Jednoslovnou podobu jména zapisujeme s velkým písmenem. Pak je možné chápat spojení Červená Karkulka jako dvouslovné pojmenování obsahující vlastní jméno a zapsat i s oběma písmeny velkými. V Internetové jazykové příručce si můžeme přečíst: „V názvu pohádkové bytosti uvádějí PČP pouze podobu Červená karkulka, lze však tolerovat i Červená Karkulka.

Ve slově indián píšeme malé písmeno. Není to název etnika

Slovo indián považujeme za pojmenování označující příslušníka antropologické skupiny, patří do tzv. názvů příslušenských, stejně jako např. běloch, a zapisujeme je s malým počátečním písmenem. Jako etnikum pak chápeme označení jednotlivých indiánských kmenů. V první polovině 20. století se slovo zapisovalo s velkým písmenem, tak jej uvádí např. Slovník spisovného jazyka českého. Také to může být u starší generace zdrojem pochybností o náležité podobě zápisu slova.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio